Aktualności
Wtorek, 14 listopada 2017 12:31

Obcokrajowcy muszą wyjechać z kraju

Na terenie powiatu krakowskiego strażnicy graniczni przeprowadzili kontrolę legalności pobytu obcokrajowców. Okazało się, że część Ukraińców zamiast zwiedzać Małopolskę, pracowała.

Kontrola prowadzona była we współdziałaniu z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, którzy prowadzili czynności pod kątem przestrzegania przepisów legalności zatrudnienia oraz prawa pracy i przepisów BHP. W trakcie działań prowadzonych na początku listopada przez małopolskich pograniczników zatrzymano szesnastu obywateli Ukrainy.

- Funkcjonariusze ustalili, że pobyt cudzoziemców w Polsce był niezgodny z celem deklarowanym podczas składania wniosku wizowego w placówkach konsularnych na Ukrainie – podaje Michał Tokarczyk z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. - Część cudzoziemców we wnioskach wizowych deklarowała podjęcie pracy w innych firmach, jednocześnie posiadając oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zupełnie innych rejonach naszego kraju.

Zatrzymani Ukraińcy nie udali się, ani nawet nie skontaktowali się z firmami wystawiającymi „oświadczenia”, tylko podjęli zatrudnienie w okolicach Krakowa. Kolejna część poddanych kontroli obywateli Ukrainy przyjechała do Polski turystycznie.

- Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie - Balicach wydał szesnastu cudzoziemcom z Ukrainy, decyzje o zobowiązaniu do powrotu z ponownym zakazem wjazdu na terytorium RP przez okres sześciu miesięcy – dodaje pogranicznik.


eł/fot. KoSG
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl