Aktualności
Poniedziałek, 3 marca 2014 21:23

Nowy Targ zdecydował o wprowadzeniu Karty Dużej Rodziny. To element ogólnopolskiej akcji koordynowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

NOWY TARG. Niemal jednogłośnie radni zdecydowali o wprowadzeniu w mieście Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny. Otrzyma ją ok. 2320 osób. Projekt jest powiązany z krajową akcją "Karta Dużej Rodziny", będącą sposobem na docenienie roli rodzin wielodzietnych w Polsce.
Chodzi o promocję dużych rodzin, poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, wspieranie rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Podczas omawiania projektu padły słowa, że "duże rodziny należy traktować jak narodowy skarb".

W Nowym Targu rodzin wielodzietnych jest 436. Większość (350 rodzin) wychowuje troje dzieci, w ponad 50 rodzinach jest czworo dzieci, w 22 - pięcioro, w 11 - sześcioro. Dwie rodziny mogą poszczycić się posiadaniem ponad siedmiorga pociech. Ojciec właśnie tak licznej rodziny - Jerzy Gołębiowski, jako prezes nowotarskiego koła Związku Dużych Rodzin 3Plus - był konsultantem przy tworzeniu przepisów do prawa lokalnego.

W myśl przyjętej uchwały, pod pojęciem rodziny wielodzietnej należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie miasta, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 - lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - nie ma ograniczenia wieku.

Posiadacz Karty uprawniony jest do korzystania ze stałych, czasowych, świątecznych czy okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty. Oznacza to wsparcie w różnych dziedzinach - transporcie lokalnym, edukacji publicznej, kulturze, sporcie, czy turystyce. Pojawił się też apel do przedsiębiorców, by się przyłączyli do programu i w ramach swojej działalności oferowali ulgi i preferencje, bowiem - jak argumentowano - to także korzyść dla nich, bowiem "duże rodziny robią duże zakupy".

Ogólnokrajowy program wspierający wielodzietne rodziny to zadanie zlecone gminom. Minister PiPS zapewnia, że program będzie wprowadzony w ciągu kilku tygodni - wtedy też zacznie obowiązywać nowotarska Karta. Będzie ona kompatybilna z ofertą ogólnopolską, a znakiem tego ma być umieszczenie na niej z jednej strony oznaczenia ogólnokrajowej akcji, a z drugiej - logo nowotarskiego programu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, opracowana w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przewiduje ulgowe bilety na przejazdy pociągami, wejściówki do muzeów, galerii i ośrodków sportu, a także bezpłatny wstęp do parków narodowych, zniżki na usługi hotelowe i gastronomiczne.

Za przyjęciem Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny było 19 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl