Golemo
Aktualności
Poniedziałek, 1 września 2014 15:43

Nowy Rok Szkolny rozpoczęty

W Szczawnicy uczniowie swój pierwszy dzień szkolny rozpoczęli od mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha, odprawionej przez ks. Tomasza Kupca aby następnie dalsze spotkania z nauczycielami, koleżankami i kolegami szkolnymi odbywać w swoich szkołach.
W kazaniu ks. Kupca porównał młodzież do nieociosanego drewna, które w rękach artystów, czyli nauczycieli i rodziców, może stać się piękna rzeźbą. Wikariusz szczawnickiej parafii prosił zarówno szkolną młodzież o chęć podejmowania nauki, ale i nauczycieli o rozważne oceny swoich uczniów, a rodziców o niesienie pomocy swoim dzieciom w kształtowaniu ich charakteru poprzez wzajemne rozmowy i interesowanie się problemami młodych ludzi. Jednocześnie ks. Tomasz Kupiec prosił licznie zebranych młodych ludzi w szczawnickim kościele o pamiętanie o Bogu.

Po uroczystej mszy św., z udziałem pocztów sztandarowych obu szczawnickich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza i szczawnickiego Publicznego Gimnazjum Uczniowie SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy uczniowie i ich rodzice, a także nauczyciele rozpoczęli spotkania ogólne w swoich szkołach, by następnie dzieci zapoznały się ze szczegółowymi planami lekcji w tym semestrze.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawnicy im. Henryka Sienkiewicza spotkanie ogólne odbyli w sali gimnastycznej, gdzie po przywitaniu i podaniu ogólnych informacji szkolnych przez dyrektora Pawła Sypka poszczególne klasy zebrały się w salach z wychowawcami, poznając plany zajęć lekcyjnych w nowym roku.

Dyrektor Sypek witając uczniów nawiązał do rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, ale także do niepokojów współczesnej Europy, apelując do rządzących współczesną Europą o zachowanie pokoju, bo nikt nie chciałby przeżywać kolejnego dramatu wojennego, jakiego doznało pokolenie Polaków i wielu narodowości pierwszej połowy XX wieku.

Jednocześnie dyrektor nakreślił uczniom cztery główne sfery działalności szkoły w zakresie nauki, wychowania, zdrowia i bezpieczeństwa, podkreślając, że nauka i wychowanie są najważniejszymi sferami działalności szkoły.

Tekst i zdj. Henryk Janusz Olkiewicz
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Koronawirus
Najczęściej czytane
Reklama
Bajania
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl