Aktualności
Niedziela, 29 czerwca 2014 10:47

Nowotarska SAG: plan minimum to 6 firm i 50 miejsc pracy

NOWY TARG. - Nasze miasto jest miastem handlowym - przypomniał podczas spotkania dotyczącego realizowanej Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu, burmistrz Marek Fryźlewicz.
Spotkanie zorganizowane było dla przedsiębiorców skupionych w Nowotarskiej Izbie Gospodarczej, Kongregacji Kupieckiej oraz Cechu Rzemiosł Różnych. Zaproszono także przedsiębiorców, którzy złożyli ankiety dla potencjalnych inwestorów.

- Samorząd przygotował wniosek o pozyskanie środków z UE na utworzenie strefy. Uznaliśmy, że posiadając teren, możemy spróbować. Nasze miasto jest miastem handlowym. Nie mieliśmy SAG. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę - mówił burmistrz.

Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu o powierzchni niespełna 12 ha będzie zlokalizowana we wschodniej części miasta, pomiędzy ul. Waksmundzką, a rzeką Dunajec, obok oczyszczalni ścieków. Teren strefy otaczają wały przeciwpowodziowe.

- Utworzenie SAG pozwoli przedsiębiorcom na lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Mogą to być zakłady produkcyjne, przetwórcze, usługowe. Nie może to być działalność z zakresu turystyki, handlu, ale mogą tam się znajdować sklepy zakładowe - przybliżał profil działalności strefy Wojciech Watycha z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego UM.

Przypomniał, że niedopuszczalna jest realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności na obszar Natura 2000. Dlatego odrzucono możliwość lokalizacji tam firm zajmujących się produkcją mas bitumicznych, betonu, działalnością związaną z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, punktów do zbierania oraz przeładunku odpadów, w tym złomu oraz instalacji, budynków i budowli związanych z chowem, hodowlą i ubojem zwierząt.

Zgodnie z założeniem - utworzenie SAG "ma na celu zapobieganie bezrobociu, uporządkowanie lokalizacji zakładów produkcyjnych na terenie miasta, minimalizację uciążliwości związanych z natężeniem ruchu w centrum miasta".

Samorząd liczy przede wszystkim na lokalnych przedsiębiorców. Pierwsze podejście nie należało do udanych. Na zaproszenie nikt nie zareagował. Odczekano więc kilka miesięcy i ponowiono zaproszenie dla przedsiębiorców. Jak mówi burmistrz Fryźlewicz - ankiety wypełniło siedem firm.

Nowotarska SAG jest stosunkowo mała. Według planów ma się znaleźć w niej miejsce dla minimum 6 przedsiębiorstw, które darzą 50 miejsc pracy.

Uzbrojenie terenów projektowanej Strefy planowane jest na IV kwartał br.

Podczas spotkania w UM - o planach włączenia nowotarskiej Strefy Aktywności Gospodarczej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie mówił Jacek Bielawski z Krakowskiego Parku Technologicznego. Jak wyjaśnił "procedura jeszcze potrwa".

Z kolei Arkadiusz Szymczyk i Izabela Smoleń mówili o możliwościach dofinansowania dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich. Nie mieli jednak dobrych wiadomości, bowiem jak przyznali dofinansowanie z programów na lata 2007-2013 w zasadzie się zakończyło, a nowa oś na lata 2014-2020 jeszcze nie została uruchomiona.

s/ zdj. Michał Adamowski
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl