Golemo
Aktualności
Wtorek, 18 kwietnia 2017 22:07

Nowoczesne laboratorium dla środowiska

Jeszcze lepsze monitorowanie jakości środowiska, jeszcze skuteczniejsze techniki badań oraz spójna polityka jakości w sieciach monitoringu powietrza w Unii Europejskiej – to główne korzyści płynące z otwartego dziś przy ulicy Półłanki 76E w Krakowie budynku. Ta inwestycja to Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.
Proces inwestycyjny realizowany był w latach 2015-2016. Obiekt kosztował w sumie ponad 12 milionów złotych. W przeważającej części środki pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowe wyposażenie laboratorium WIOŚ w Krakowie współfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W otwarciu budynku uczestniczyli: wojewoda małopolski Józef Pilch, główny inspektor ochrony środowiska Marek Haliniak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Mrugała oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska wraz z gospodarzem spotkania małopolskim wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska Pawłem Ciećką.

- Pierwszy raz w historii urząd centralny otwiera swoją siedzibę w Krakowie. Najnowocześniejsze laboratorium w Europie będzie służyło nie tylko Małopolsce. Tutaj będziemy badać wodę i powietrze z całej Polski – podkreślił minister Marek Haliniak.

- Ta inwestycja ma znaczenie ponadregionalne. Stanowi też ogromny krok do przodu w systemie ochrony środowiska. Oto otwieramy kluczowy element w tym systemie – element odpowiedzialny za pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska oraz gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o środowisku. A laboratorium, które powstało, jest bez wątpienia nowoczesnym obiektem na miarę wyzwań XXI wielu! Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do jego sfinalizowania. To nasz wspólny sukces! Jestem przekonany, że inwestycja będzie służyła społeczeństwu i przyczyni się do jeszcze sprawniejszego monitorowania stanu środowiska – powiedział wojewoda Małopolski Józef Pilch.

- Nasze wieloletnie wysiłki pokazały, że starania o czystą wodę i czyste powietrze w naszym regionie to nie tylko zwykłe obietnice. Nowe laboratorium to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na badania środowiska. Mamy najnowocześniejszy sprzęt i budynek z najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami w kraju – podsumował małopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko.

Nowo powstały budynek umożliwia prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie. Dzięki temu do społeczeństwa będą trafiały jeszcze dokładniejsze i pełniejsze informacje. Inwestycja będzie nie tylko istotnym narzędziem wykonywania zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, ale także zobowiązań międzynarodowych, a w szczególności dyrektyw Unii Europejskiej.

W nowym laboratorium będzie badane powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, hałas komunikacyjny czy pola elektromagnetyczne. Na podstawie tych badań powstanie baza danych zapewniająca powszechny dostęp do informacji o środowisku oraz pozwalająca w jeszcze bardziej racjonalny sposób zarządzać środowiskiem.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl