Aktualności
Poniedziałek, 14 października 2013 14:26

Nowatorski projekt informowania o zagrożeniach

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Telewizja Polska S.A. zawarły dziś umowę dotyczącą Regionalnego Systemu Ostrzegania. Dokument podpisali Roman Dmowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Juliusz Braun, prezes TVP S.A.
Jak czytamy w przesłanym nam komunikacie: "umowa obejmuje świadczenie usługi – Regionalnego Systemu Ostrzegania w postaci rozpowszechniania komunikatów alarmowych dla potrzeb wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych: w standardzie HbbTV, w telegazecie, z wykorzystaniem napisów DVB oraz w aplikacjach telefonicznych.
Pilotażowa usługa RSO obejmie swym zasięgiem wszystkie województwa w Polsce.

Będzie ona realizowana do końca sierpnia 2014 r. w 4 etapach:
- pierwszy etap realizowany do 20 grudnia 2013 r. obejmie województwa: mazowieckie, zachodniopomorskie, podlaskie, lubuskie i wielkopolskie.
- drugi etap wdrożenia RSO realizowany będzie do końca pierwszego kwartału 2014 r. w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i dolnośląskim.
- trzeci etap obejmie świadczenie usługi w województwach: opolskim, śląskim, łódzkim i świętokrzyskim i zakończy się do 30 czerwca 2014 r.
- ostatni, czwarty etap, realizowany w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim zakończy się do 31 sierpnia 2014 r.

Nowatorski projekt informowania o zagrożeniach jest pierwszym tego typu kompleksowym przedsięwzięciem w kraju. Jego uruchomienie możliwe jest dzięki naziemnej telewizji cyfrowej.

Po zakończeniu pilotażu usługa RSO będzie dostępna we wszystkich województwach.

Regionalny System Ostrzegania jest usługą dedykowaną dla naziemnej telewizji cyfrowej, która wykorzystując napisy w DVB, teletekst oraz telewizję hybrydową HbbTV stanowi nowe medium umożliwiające masowe informowanie ludności o zagrożeniach.

RSO to wykorzystujący różne kanały przekazu informacji system ostrzegania i informowania społeczeństwa o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych, np. powodziach, pożarach, katastrofach ekologicznych, możliwości wystąpienia silnych burz z gradem na określonym obszarze danego województwa. Ostrzeżenie o zagrożeniu opublikowane na portalu urzędu wojewódzkiego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie równocześnie emitowane na ekranach telewizorów w danym województwie.

Komunikaty alarmowe z serwisu internetowego pobierane będą na pasek informacyjny wyświetlany w odbiorniku telewizyjnym, do aplikacji telefonicznych oraz poprzez platformę telewizji hybrydowej. Aplikacje telefoniczne będą dostępne na trzy najpopularniejsze mobilne systemy operacyjne: Android, iOS, Windows.
W przyszłości poprzez Regionalny System Ostrzegania rozpowszechniane będą ponadto poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki poradnikom, w tym poradnikom wideo (w aplikacji telewizji hybrydowej) RSO pełnić będzie rolę edukacyjną: uczyć udzielania pierwszej pomocy, zachowania w przypadku pożaru, powodzi i w wielu innych sytuacjach zagrożeń. Dzięki propagowaniu właściwych zachowań w sytuacji zagrożeń RSO może przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków tego typu zdarzeń. Dodatkowo, poprzez publikowanie informacji np. o utrudnieniach na drogach możliwe będzie uniknięcie zdarzeń, które w efekcie mogą skutkować sytuacją kryzysową. Ostrzeganie społeczeństwa, m.in. o możliwości wystąpienia zjawisk hydro i meteorologicznych powinno przyczynić się do zminimalizowania ryzyka utraty życia bądź zdrowia, wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli czy pozwolić na odpowiednio wczesne zabezpieczenie mienia, co może przyczynić się także do zmniejszenia kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Usługa RSO świadczona będzie w naziemnej telewizji cyfrowej, w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3 w programach regionalnych.

W celu zwiększenia prawdopodobieństwa dotarcia na czas do zainteresowanych osób komunikaty rozpowszechniane w systemie przyjmują kilka różnych postaci: informacji na Platformie Hybrydowej TVP (dla programów w naziemnym multipleksie cyfrowym MUX-3), telegazety skojarzonej z programem TVP Regionalna, napisów dodatkowych w programie TVP Regionalna, informacji w serwisach internetowych, powiadomień aplikacji dla telefonów komórkowych oraz tabletów, smsów (dla użytkowników, którzy wyrażą chęć rejestracji).

Z drugiej strony, RSO umożliwia odpowiednie kategoryzowanie tych komunikatów, dzięki czemu te mniej istotne nie są rozsyłane we wszystkich wymienionych wyżej postaciach i nie stwarzają efektu „bombardowania” użytkownika. Te najważniejsze (tj. ostrzeżenia i informacje alarmowe) z kolei są rozsyłane we wszystkich ww. postaciach, aby zwrócić uwagę na skalę zagrożenia".

opr. s/

źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl