Aktualności
Piątek, 11 stycznia 2019 12:14

Nieprawidłowości w małopolskich ecape room’ach

W związku z tragedią, która miała miejsce w Koszalinie, służby rozpoczęły ogólnopolskie kontrole obiektów typu „escape room”.

Na terenie województwa małopolskiego, jak dotąd, strażacy zlokalizowali 43 tego typu obiekty, z czego kontroli poddano 42. Stwierdzono 240 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Łącznie 19 lokali było użytkowanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem obiektu. Dla 14 obiektów wydano decyzje o zakazie eksploatacji. W przypadku siedmiu – nałożono mandaty karne.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze warunków ewakuacji:
- brak wyposażenia budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
- przekroczenie o 100% dopuszczalnej długości drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku dojścia ewakuacyjnego,
- występowanie na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowej oraz okładzin ściennych z materiału łatwo zapalnego,
- brak oznakowania dróg ewakuacyjnych znakami zgodnymi z Polską Normą,
- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,
- składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych,
- brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w oświetlenie awaryjne i zapasowe,
- występowanie drzwi podnoszonych na drodze ewakuacyjnej,
- występowanie schodów zabiegowych jako jedynej drogi ewakuacyjnej.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w obszarze wymagań ochrony przeciwpożarowej niedotyczących warunków ewakuacji:
- nieokazanie do wglądu protokołów z badań okresowych instalacji użytkowych i urządzeń przeciwpożarowych,
- brak wyposażenia lokalu w hydranty wewnętrzne 25,
- brak wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
- brak doprowadzenia drogi pożarowej do budynku.

Zintensyfikowane kontrole prowadzi też Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Opr. eł/źródło: MUW
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl