Aktualności
Poniedziałek, 12 marca 2018 16:49

Niebezpieczne substancje w centrum – interwencja władz

Władze Olkusza podejrzewają, że na terenie miasta magazynowane są w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym odpady.

Jak podaje olkuski magistrat, na początku marca na terenie zlokalizowanym przy Al. 1000-lecia została przeprowadzona kontrola straży miejskiej oraz pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

- Ustalono dokładną lokalizację odpadów, co do których zachodzi podejrzenie nielegalnego magazynowania. W tym samym dniu oraz w dniu następnym odbyły się spotkania z domniemanym właścicielem terenu, na którym zlokalizowane zostały odpady – relacjonują urzędnicy z Olkusza.

W efekcie burmistrz zdecydował o skierowaniu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, jako instytucji mającej odpowiednie narzędzia nadzoru nad gospodarką odpadami, prośby o dokonanie interwencji w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami na tym terenie.

- Ponadto, z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w wyniku którego – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości burmistrz będzie mógł nakazać podmiotowi odpowiedzialnemu za gromadzenie odpadów ich wywiezienie, a w przypadku niewywiązania się z tego nakazu, wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego – dodają przedstawiciele miejscowego magistratu. - Postępowanie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozpocznie się od przeprowadzenia oględzin w terenie, w trakcie których zostanie określony m.in. rodzaj odpadów, ich ilość oraz pochodzenie.

Te zostały zaplanowane w najkrótszym dozwolonym prawem terminie. Weryfikowane będą ponadto stosowne zezwolenia dotyczące gospodarki odpadami, które co do zasady wydaje starosta powiatowy lub marszałek województwa.

- Liczymy, że sytuacja ta jest jedynie efektem działań porządkowych prowadzonych na tym terenie, a odpady – zgodnie z zapewnieniami płynącymi od właściciela nieruchomości – zostaną usunięte w najbliższym czasie. Pomimo tych zapewnień prewencyjnie podjęte zostały kroki, które pomogą nam w egzekwowaniu żądania wywozu odpadów. Prawo daje wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast ograniczone uprawnienia. W tego typu sytuacjach niezbędna jest współpraca wszystkich organów administracji publicznej, które mają do tego odpowiednie narzędzia – komentuje Bożena Krok, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Olkusz ds. Społecznych.

Eł/fot. Łukasz Razowski
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl