Kopalnia
Aktualności
Niedziela, 21 stycznia 2018 11:34

Nawet 200 mln zł na efektywność energetyczną i rewitalizację

Marszałek Jacek Krupa, wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przedstawiciele Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na uruchomienie unijnych pożyczek.
Dzięki niskooprocentowanym pożyczkom, uda się odnowić przestarzałe instalacje w budynkach mieszkalnych, podpiąć je do miejskiego ogrzewania, zbudować nowe żłobki, przedszkola czy wyremontować drogi w całej Małopolsce – w sumie do rozdysponowania w ten sposób jest nawet 200 mln zł. Z tej pomocy na rewitalizację i poprawę efektywności energetycznej będą mogły skorzystać małopolskie firmy, instytucje i organizacje.

Fundusze na nowe programy pożyczkowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

- Na rozwój regionalnej polityki energetycznej zarezerwowaliśmy w sumie ponad 1,8 mld zł, z czego ok. 413 mln zł jest przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynków, zarówno tych użyteczności publicznej, jak i mieszkalnych – wylicza wicemarszałek Stanisław Sorys.

Tylko w ramach pożyczek, z tej puli do wykorzystania będzie nawet 200 mln zł.

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty mogą starać się o pożyczkę na dostosowanie starszych budynków wielorodzinnych do współczesnych standardów energooszczędności. Dzięki modernizacji instalacji grzewczych, chłodzących lub świetlnych możliwe będzie zmniejszenie strat energii i obniżenie kosztów utrzymania tych budynków. Wpłynie to także na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Pożyczkę można wykorzystać np. na podpięcie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub instalację paneli słonecznych.

Wartość pożyczki wyniesie od 100 tys. do 3,2 mln złotych. Jej przyznanie poprzedzi audyt energetyczny, którego celem jest oszacowanie efektów modernizacji. Im wyższe zyski energii ona przyniesie, tym oprocentowanie pożyczki będzie niższe (od 0,5% do 0,15%). Do wykorzystania są 32 mln złotych z opcją na podwojenie tej sumy.

W ramach drugiej umowy przewidziano 88 mln zł (z opcją na dodatkowe 50 mln zł) na wsparcie rewitalizacji obszarów zdegradowanych. O pożyczki mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organy prowadzące szkoły i placówki, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy. Wsparcie może zostać wykorzystane m. in. na budowę, rozbudowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic, obiektów rekreacyjnych, kulturalnych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne, ułatwienie dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych, a także na inwestycje w infrastrukturę drogową. Projekty finansowane z pożyczki muszą być wpisane do gminnego programu rewitalizacji, zaakceptowanego przez Zarząd Województwa i umieszczonego w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Wartość pożyczki wyniesie od 300 tys. do aż 15 mln zł. Oprocentowanie będzie niższe niż rynkowe. Za udzielenie i obsługę pożyczek MARR S.A. nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. Maksymalny okres spłaty w przypadku obydwu programów wyniesie 20 lat.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl