Aktualności
Czwartek, 5 lutego 2015 18:48

Na wiosnę ruszy budowa obwodnicy Oświęcimia

Marta Maj, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Andrzej Banaszek prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BANIMEX Sp. z o.o. podpisali umowę na realizację obwodnicy Oświęcimia. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele samorządów: marszałek Marek Sowa, prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus oraz starosta oświęcimski Zbigniew Starzec.
Podpisana dziś umowa to kolejny etap działań zmierzających do powstania obwodnicy Oświęcimia. Warto przypomnieć, że małopolscy samorządowcy, na czele z marszałkiem Markiem Sową, intensywnie zabiegają o powstanie tej inwestycji od początku 2012 roku. W czerwcu 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która ostatecznie określiła warunki realizacji projektu. Już we wrześniu ogłoszony został przetarg nieograniczony w systemie „zaprojektuj i buduj”. Wystartowało w nim 11 wykonawców, a najatrakcyjniejszą ofertę – czyli ponad 95,5 mln zł – zaproponowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.

– Dzięki obwodnicy Oświęcim uzyska sprawne połączenie m.in. z Krakowem, miejscowościami sąsiadującymi ze stolicą Małopolski oraz aglomeracją górnośląską poprzez autostradę A4. Obwodnica wyprowadzi ruch z centrum miasta, co wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców – powiedział marszałek Marek Sowa. – Inwestycja jest też kolejnym impulsem do rozwoju Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu, gdzie działa m.in. firma Synthos. Na inwestycji zyskają nie tylko mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, ale też turyści, którzy przyjeżdżają do Oświęcimia, by odwiedzić Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau. Poprawi się nie tylko dojazd, ale też znacznie rozwinie się sektor usługowy, gastronomiczny i hotelarski w tym rejonie Małopolski. – Warto podkreślić, że projekt ma pełne przyzwolenie społeczne. Otrzymaliśmy pozytywną decyzję środowiskową i nikt nie zgłaszał negatywnych uwag co do tego projektu. Mieszkańcy regionu czekają na tę inwestycję – stwierdziła dyrektor ZDW w Krakowie Marta Maj.

Projektowana obwodnica Oświęcimia stanowi połączenie między drogą wojewódzką nr 933 a drogą krajową nr 44. Zakres prac obejmuje powstanie: pięciokilometrowej drogi, chodnika i ścieżki rowerowej o długości ok. trzech kilometrów, mostu na Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz pięciu rond. – Projekt będzie realizowany przez trzy lata, od 2015 do 2017 roku, a jego całkowita wartość to ponad 120 mln zł. – przypomniał gospodarz województwa Marek Sowa. Kwota ta obejmuje koszty robót budowlanych, odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowaną trasę oraz pozostałe koszty związane z zarządzeniem i promocją projektu. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) przy dofinansowaniu unijnym na poziomie 85% wartości zadania.

Obwodnica miasta Oświęcim jest elementem szerszego projektu pn. Droga Współpracy Regionalnej. Docelowo przewiduje się wykonanie trasy tranzytowej łączącej miejscowości Oświęcim – Chełmek – A4 (węzeł Jeleń) – Jaworzno. Obwodnica miasta Oświęcimia jest pierwszym realizowanych fragmentem przedsięwzięcia.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl