Aktualności
Piątek, 5 maja 2017 13:17

Na uroczystej Gali Finałowej Konkursu Floriany 2017 wręczono 21 prestiżowych statuetek

Podczas uroczystej Gali Finałowej, Kapituła Konkursu ogłosiła wyniki I. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Spośród 57 nominowanych, prestiżowe statuetki FLORIANÓW i nagrody odebrało 21 zespołów – nagrodzono 19 prospołecznych inicjatyw i 2 najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców.
Do Konkursu wpłynęło aż 375 zgłoszeń prospołecznych inicjatyw z całej Polski, do półfinałów Kapituła nominowała 54 inicjatywy oraz 3 firmy konkurujące o tytuł „Najbardziej zaangażowanego społecznie pracodawcy”.

Z województwa małopolskiego wpłynęło 37 zgłoszeń. Do półfinałowego grona nominowanych zakwalifikowano 8 prospołecznych inicjatyw, a laur zwycięstwa i prestiżową statuetkę FLORIANA otrzymały aż 4 inicjatywy:

Inicjatywa: Klub Środowiskowy dla Dzieci i Młodzieży w Porębie - projekt realizowany przez OSP w Porębie z partnerami, woj. małopolskie, Gmina Myślenice, powiat myślenicki, w kategorii V „Edukacja”

Kategoria IX „Integracja społeczna” została zdominowana przez OSP z Małopolski - zwycięzcami są:
Inicjatywa: Największym problemem dzieci powinny być niepoukładane zabawki…- projekt realizowany przez OSP w Białym Kościele z partnerami, Gmina Wielka Wieś, powiat krakowski,

Inicjatywa: Aktywne formy wypoczynku, biorące czynny udział w procesie rehabilitacji - projekt realizowany przez OSP w Sułkowicach samodzielnie, Gmina Iwanowice, powiat krakowski

Inicjatywa: Witamy w Polsce – 2016 - projekt realizowany przez OSP w Głębowicach samodzielnie, Gmina Osiek, powiat oświęcimski.

Ideą Konkursu jest rozwój i integracja lokalnych środowisk, inspirowanie do współdziałania i organizowania się wokół wspólnych inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości życia ludzi, przeciwdziałanie wykluczeniu, promocja sportu i kultury. Najciekawsze projekty zrealizowane w gminach w latach 2015 – 2016 były nagradzane w 11 kategoriach konkursowych. Dodatkowo, uczestnicy Konkursu mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, którzy wspierają pożyteczne lokalne inicjatywy oraz ich twórców. W konkursie „FLORIANY” mogły uczestniczyć zespoły realizujące projekty prospołeczne, utworzone przez OSP oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego, placówki podlegające samorządom jak szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i sportu, organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i firmy oraz Ochotnicze Straże Pożarne indywidualnie.

opr.s/

źródło: mat. prasowy

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl