Aktualności
Niedziela, 10 września 2017 12:20

NFOŚ wspiera rozbudowę geotermii podhalańskiej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, iż wkrótce kilka projektów geotermalnych otrzyma wsparcie finansowe zarówno z zasobów budżetu państwa, jak i z programów unijnych. Wśród inwestycji jest wymieniana "rozbudowa geotermii podhalańskiej".
Obecnie w NFOŚiGW zapadają rozstrzygnięcia w dwóch naborach konkursowych: krajowym i unijnym. Do Funduszu wpłynęło 30 wniosków, z czego 17 NFOŚiGW ocenił pozytywnie. Beneficjentami będą przedsiębiorcy oraz jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy. Pozytywną opinię Głównego Geologa Kraju uzyskały trzy projekty, które dotyczą gmin: Lądek Zdrój, Sochaczew oraz Sieradz.

Z kolei dla dwóch innych projektów GGK wydał warunkową ocenę pozytywną, co oznacza, że beneficjenci przed zawarciem umów i realizacją prac będą musieli dokonać weryfikacji zakresu i sposobu realizacji robót geologicznych. Jednym z projektów jest "wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym "Podhale1". Wnioskodawcą jest gmina Szaflary, a kwota dotacji to ponad 43 mln zł.

Ponadto Narodowy Fundusz zakończył postępowanie konkursowe dla unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (pula 210 mln zł.). Spośród złożonych 14 wniosków - 9 uzyskało ocenę pozytywną. Ministerstwo Środowiska już zakwalifikowała je do dofinansowania. Wśród nich jest: Spółka BANIA w Białce Tatrzańskiej, która na projekt budowy ciepłowni geotermalnej zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego ubiegała się o ponad 2 mln zł. Z kolei Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w Zakopanem na rozbudowę systemu geotermalnego ma otrzymać ponad 9 mln dotacji.

s/ zdj. arch. M Adamowskiego

źródło: podhale24

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl