Aktualności
Wtorek, 3 lutego 2015 20:15

Most na rzece Stryszawka w Suchej Beskidzkiej do remontu

Ogłoszony został przetarg na remont mostu na rzece Stryszawka w Suchej Beskidzkiej, na drodze krajowej nr 28. Remont jest konieczny, ze względu na zły stan techniczny mostu. Oferty od wykonawców przyjmowane będą do 16 lutego.
Most na Stryszawce w Suchej Beskidzkiej o długości ponad 85 metrów jest czteroprzęsłowy. Wybudowany został w 1976 roku. Zaobserwowano m.in. korozję na odsłoniętych fragmentach stali zbrojeniowej dźwigarów i łożyskach. Na przyczółkach obiektu są ubytki i korozja betonu oraz liczne zacieki i wykwity widoczne od spodu. Lokalnie występują rysy, pęknięcia i deformacja nawierzchni jezdni, a także chodników.

W ramach remontu należy: oczyścić i lokalne skuć skorodowane powierzchnie betonowe dźwigarów, poprzecznic, spodu płyty pomostowej, oczepów i słupów. Uzupełnić ubytki betonu dźwigarów, poprzecznic, spodu płyty pomostowej, oczepów i słupów oraz wykonać powłoki antykorozyjne powierzchni dźwigarów, poprzecznic, spodu płyty pomostowej, oczepów i słupów.

Pozostałe prace:
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w zakresie kolidującym z projektowanym zakresem robót,
- demontaż skorodowanych i uszkodzonych (zdeformowanych) barier i poręczy mostowych stalowych.
- rozebranie zdeformowanych i spękanych nawierzchni na chodniku i opasce, chodnika i opaski na moście wraz z gzymsami, nawierzchni bitumicznej na moście i na dojazdach, izolacji wodochronnej płyty pomostowej, podbudów na dojazdach do mostu,
- oczyszczenie górnej powierzchni płyty pomostowej,
- wykonanie poprzecznic nad przyczółkami, odwodnienia mostu, izolacji, konstrukcji nawierzchni, poboczy na dojazdach, chodników itd.

Szczegółowy zakres prac dostępny jest na stronie : http://www.gddkia.gov.pl/pl/316/do-progow-unijnych.

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl