Golemo
Aktualności
Wtorek, 25 października 2016 12:50

Mieszkańcy Krynicy zadecydowali o budżecie obywatelskim na rok 2017

W tym roku, po raz pierwszy mieszkańcy Krynicy-Zdroju mieli możliwość partycypowania w wydatkowaniu puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonych na realizację zadań wybranych przez społeczność miasta w roku 2017.
Głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego trwało w dniach 30 września do 14 października br., a w terminie 14 do 20 października trwała weryfikacja złożonych przez mieszkańców głosów. W głosowaniu udział mogli wziąć wszyscy zameldowani mieszkańcy Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. Każdemu mieszkańcowi przypadał jeden głos na dowolny spośród 15 projektów zadań poddanych pod głosowanie. Większość projektów dotyczyła budowy lub remontu miejskiej infrastruktury, ale pojawiły się także pomysły o charakterze „miękkim”, które stanowią propozycje uatrakcyjnienia czasu wolnego lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogli głosować za pomocą karty do głosowania wrzucając ją do urny we wskazanych punktach lub przesyłając na adres Urzędu Miejskiego. Głos można było oddać również za pośrednictwem strony internetowej: wspoldecydujemy.pl/gmina-krynica-zdroj

- W dniu 21 października podpisałem Zarządzenie zatwierdzające wyniki głosowania – mówi Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju. W głosowaniu oddano 2287 głosów, z czego 2162 głosów ważnych. W wyniku głosowania największą liczbę głosów ważnych uzyskały: projekt nr 12 "Remont nawierzchni ul. Ks. Gurgacza i projekt nr 13 „Dla każdego coś odpowiedniego, czyli strefa sportu, zabawy i rekreacji dla pokoleń”. Zadania te zostaną zrealizowane w roku 2017. Łączna kwota projektów to 178 800 zł. Pozostała kwota środków finansowych przechodzi na kolejną edycję budżetu obywatelskiego - dodaje Burmistrz Krynicy.

Ostatnim etapem realizacji tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będzie ewaluacja procesu, której dokona Zespół ds. budżetu obywatelskiego. Wyniki ewaluacji wraz z raportem z wdrażania budżetu obywatelskiego w Krynicy-Zdroju poznamy pod koniec roku kalendarzowego.

Więcej informacji: www.krynica-zdroj.pl
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl