Aktualności
Czwartek, 13 października 2016 21:38

Międzyinstytucjonalna współpraca w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym

W Starym Sączu odbyła się I Małopolska Konferencja „Międzyinstytucjonalna współpraca w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym”. W Domu Pielgrzyma OPOKA spotkali się m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z całego województwa małopolskiego.
Uczestników konferencji powitała dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska.

W roli prelegentów wystąpili: Krzysztof Kaca Dyrektor Wydziału Analiz i Programowania PFRON, Jacek Kowalczyk Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sylwia Grzesiak - Ambroży Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Joanna Piwowońska Prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, Joanna Liszka Kierownik Działu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych, Marcin Kałużny – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Sursum Corda, Agata Zięba – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Katarzyna Wojtanowicz – Członek Zarządu Bonifraterskiej Fundacja Dobroczynnej, Aneta Wróbel - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Magdalena Nykiel, Z-ca Dyrektora Oddziału Małopolskiego PFRON, Bogusława Słońska – Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej Oddział Małopolski PFRON.

Tematy, które zostały poruszone w trakcie dwudniowego spotkania stanowią istotny element w tworzeniu i sprawnym funkcjonowaniu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim. Krzysztof Kaca Dyrektor Wydziału Analiz i Programowania PFRON zaprezentował planowane programy Rady Nadzorczej PFRON służące aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nowe konkursy PFRON dla organizacji pozarządowych oraz omówił aktualności i perspektywy programu „Aktywny samorząd”.

Przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego omówili realizowane przez Urząd zadania w zakresie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem orzekania o niepełnosprawności, funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz działania w zakresie usług pomocy społecznej dla seniorów realizowanych przez gminy. Sylwia Grzesiak - Ambroży Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej przybliżyła wsparcie dla osób niepełnosprawnych udzielane przez samorząd województwa małopolskiego. Przedstawiciele Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości zaprezentowali wsparcie dla jednostek i organizacji pozarządowych przez samorząd województwa małopolskiego. Omówione zostały projekty, których celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia m.in. „Aktywna mama” realizowany w Wieliczce, natomiast Prezes Joanna Piwowańska przedstawiła projekt „Samorząd Równych Szans” w którym powiat limanowski otrzymał I miejsce na etapie wojewódzkim za realizację projektu prezentowanego przez Agata Ziębę (Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego) „Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego. Zaprezentowany został również projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, który powstał w celu wykorzystania innowacyjnych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.

Przybliżona została szeroka działalność Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza oraz Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej.

Przedstawiciele Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych zaprezentowali „Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty” oraz aplikację mobilną przewodnika, która daje dużo ciekawych możliwości.

W drugim dniu konferencji Magdalena Nykiel zastępca dyrektora Oddziału Małopolskiego PFRON zaprezentowała raport z działalności powiatów w 2015 r. i pierwszej połowy 2016 r. Omówiony został także system obsługi dofinansowań i refundacji przez PFRON oraz odbyły się konsultacje poprowadzone przez Bogusławę Słońską – Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej Oddział Małopolski PFRON.

Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Małopolskiego podziękowała wszystkim prelegentom i gościom oraz podsumowała konferencję podkreślając, że to wydarzenie jest początkiem systemowej współpracy z powiatami i organizacjami pozarządowymi na rzecz systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim.

W trakcie konferencji w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu odbyła się Gala finałowa etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pt.: „Gdy w sercu kwitnie muzyka”.

I Małopolską Konferencję „Międzyinstytucjonalna współpraca w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym” zorganizował Małopolski Oddział PFRON w partnerstwie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. 

źródło: Małopolski Oddział PFRON

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl