Golemo
Aktualności
Poniedziałek, 5 marca 2018 17:10

Małopolskie spotkania hodowców

Wicewojewoda małopolski Józef Gawron uczestniczył w Konferencji „Małopolskie spotkania hodowców” zorganizowanej przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.
Gościem Konferencji był Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który po przywitaniu przedstawił główne zadania polityki rządu w nowym okresie programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz odpowiadał na liczne pytania rolników - hodowców bydła, często bardzo szczegółowe, dotyczące możliwości skorzystania z programów wsparcia przygotowywanych przez rząd oraz barier i problemów wynikających ze specyfiki rolnictwa i struktury gospodarstw rolnych w Małopolsce.

Wicewojewoda Józef Gawron z kolei zwrócił uwagę na spodziewane dobre efekty pracy Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie małopolskim. Zespołowi przewodniczy wicewojewoda małopolski, a za merytoryczne opracowanie dokumentu pn. Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa województwa małopolskiego odpowiada Marek Kwiatkowski, dyrektor MODR w Karniowicach. Efektem pracy Zespołu będzie m.in. wskazanie kierunków wsparcia rolnictwa w województwie małopolskim. Józef Gawron zapewnił, że przywiązuje dużą wagę do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Małopolsce.

opr.s/

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl