Kopalnia
Aktualności
Środa, 3 czerwca 2009 17:39

Małopolskie Stypendium Doktoranckie: stypendia dla naukowców rozdane

Na deskach Opery Krakowskiej odbyła się dzisiaj uroczysta gala podsumowująca projekt „Małopolskie Stypendium Doktoranckie”. W imieniu władz województwa, gratulacje dla doktorantów oraz podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia partnerom projektu złożyli wicemarszałek Roman Ciepiela oraz członek zarządu Marek Sowa. Rektorzy uczelni i dyrektorzy naukowi otrzymali specjalne dyplomy Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego.
Projekt „Małopolskie Stypendium Doktoranckie” realizowany jest w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. „Małopolskie Stypendium Doktoranckie” to projekt własny Województwa Małopolskiego polegający na finansowym wsparciu studentów studiów doktoranckich, których prace naukowo – badawcze wpisują się w strategiczne obszary rozwoju określone w Regionalnej Strategii Innowacji

Województwa Małopolskiego 2008 – 2013. Projekt jest realizowany we współpracy z małopolskimi uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi. W wyniku oceny merytorycznej złożonych w ramach projektu wniosków, 580 doktorantom przyznano jednorazowe stypendium w wysokości 10 000 zł. W dzisiejszej uroczystej gali uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu - rektorzy wyższych uczelni, dyrektorzy placówek naukowych, eksperci oceniający wnioski, asystenci projektu oraz stypendyści.

źródło: Urząd Marszałkowski w Krakowie

Reklama
komentarze
Partnerzy malopolskaonline.pl