Golemo
Aktualności
Środa, 27 września 2017 11:20

Małopolska wesprze osoby niesamodzielne i ich opiekunów

Ponad 53 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył samorząd województwa małopolskiego na wsparcie osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów. O dofinansowanie na realizację inicjatyw podnoszących jakoś usług dla osób wymagających ciągłej opieki mogą się ubiegać m.in. JST, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorcy. Wnioski można składać do 22 listopada.
Dzięki ogłoszonemu naborowi już wkrótce w Małopolsce powstaną nowe centra wsparcia opiekunów osób zależnych oraz placówki dziennej opieki dla osób niesamodzielnych. Wsparcie pozwoli także na znaczne poszerzenie usług oferowanych przez istniejące placówki.

Na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim opiekunowie osób niesamodzielnych. Z myślą o nich powstaną centra wsparcia opiekunów nieformalnych, którzy nie są opiekunami zawodowymi i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Najczęściej są to najbliżsi członkowie rodziny chorych osób. W utworzonych centrach będą mogli dołączyć do grup wsparcia, otrzymać pomoc psychologiczną, wsparcie edukacyjne, doradcze i informacyjne. Dowiedzą się też, jak jeszcze skuteczniej dbać o swoich podopiecznych. W ośrodkach zostaną również zorganizowane kursy, które pozwolą na zdobycie kwalifikacji – zawodu opiekuna – tym osobom, które chcą poświęcić swoje życie innym. Centra wsparcie będą oferowały także możliwość wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego oraz szkolenia z jego obsługi.

W ramach ogłoszonego naboru powstaną placówki zapewniające dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. W utworzonych centrach podopieczni będą mogli liczyć na profesjonalną pomoc, ciepły posiłek oraz porady specjalistów. Podczas zajęć terapeutycznych, aktywizujących i psychofizycznych w ciekawy sposób wypełnią swój czas wolny, podniosą swoją sprawność oraz nauczą się samodzielności.

O wsparcie w wysokości prawie 93% projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy i instytucje publiczne świadczące usługi społeczne i zdrowotne.

Wnioski można składać najpóźniej do 22 listopada 2017 roku, rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano natomiast na kwiecień przyszłego roku.

Więcej informacji o konkursie można przeczytać na stronie www.rpo.malopolska.pl

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl