Allmedica
Aktualności
Środa, 22 marca 2017 12:50

Małopolska nie może pomóc "Pierwszym Niepodległym"

To właśnie głównie małopolskie miasta niemal sto lat temu jako pierwsze w kraju zrzuciły jarzmo zaborców. Aby uświetnić te wydarzenia powstał projekt "Pierwsi Niepodlegli". Na jego realizację jednak potrzeba pomocy finansowej.

Ten edukacyjno - badawczo - filmowy projekt w sposób szczególny jest adresowany do mieszkańców Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Zakopanego oraz Wadowic i Oświęcimia. Są to ośrodki, w których 31 października 1918 roku lub dnia następnego władze były już całkowicie w polskich rękach. W sto lat potem organizatorzy "Pierwszych Niepodległych" planują m.in. przypomnieć ważne dla tych wydarzeń osoby, zorganizować zbiórki pamiątek oraz konferencje naukowe. Ma też powstać film z przeznaczeniem do emisji w ogólnopolskiej telewizji.

Na realizację tego projektu jednak potrzeba sporych środków finansowych. Dlatego z wnioskiem o dofinansowanie tych planów w kwocie 200 tysięcy złotych pochodzących z budżetu samorządu województwa małopolskiego zwrócili się radni małopolscy Filip Kaczyński i Grzegorz Kądzielawski. - Projekt ten ma także na celu integrację wewnętrzną i zewnętrzną uczestniczących w nim wspólnot lokalnych oraz wzmocnienie wokół chlubnych wydarzeń historycznych regionalnej tożsamości - zaznaczyli w uzasadnieniu swej prośby.

Sprawa jednak nie jest prosta. Aby bowiem samorząd wojewódzki mógł wydać środki na konkretny cel, muszą zostać zachowane konkretne procedury. A te opisuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- Do konkursów mogą być składane oferty zadań, które wpisują się w zakres oraz terminy określone w ich regulaminach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Na stronie internetowej malopolskie.pl na bieżąco zamieszczane są informacje o konkursach organizowanych przez województwo - wyjaśnia Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego. - Zarząd corocznie, w oparciu o przepisy i zasady ogłasza otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury niezwłocznie po przyjęciu projektu budżetu województwa i przyjęciu przez sejmik programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dlatego, jak zaznaczył Zegzda, nie istnieją możliwości prawne przeznaczenia z budżetu Małopolski funduszy dla niezależnej organizacji bez zastosowania obowiązującego trybu i zasad konkursowych.

Przypomnijmy, zarząd województwa na wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej regionu w 2017 roku przeznaczył aż 2,6 mln zł. Nabór wniosków został przedłużony do 10 lutego.eł/fot. UM Tarnowa
Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl