Aktualności
Piątek, 28 czerwca 2013 17:54

Małopolska ekoedukacja

Edukacja ekologiczna w krakowskich szkołach właśnie zyskała wsparcie merytoryczne Związku Stowarzyszeń Polskiej Zielonej Sieci. Finansowo program wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na edukację ekologiczną w regionie WFOŚiGW przeznaczył już drugą transzę środków w tym roku. Do organizacji pozarządowych i gmin trafi na ten cel 400 tys. zł. Przedsięwzięciu patronuje Malopolskaonline.
II edycja konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej w województwie małopolskim w 2013 roku cieszyła się wielką popularnością. Do Funduszu wpłynęła rekordowa ilość wniosków. O dofinansowanie 57 wniosków, na łączną kwotę prawie 3 mln zł, ubiegały się samorządy i organizacje pozarządowe. Świadczy to o modzie na ekologię i o potrzebie kształtowania proekologicznych postaw.

– Wybraliśmy 12 najlepszych projektów edukacyjnych na łączną kwotę 400 849,64 zł – mówi prezes WFOŚiGW w Krakowie, Małgorzata Mrugała. - Ci, którzy nie otrzymali dofinansowania w II edycji konkursu, nie powinni jednak załamywać rąk. Wciąż prowadzimy nabór ciągły na zadania nieinwestycyjne, w tym właśnie ekologiczne projekty edukacyjne – dodaje prezes WFOŚiGW.

Najwyżej oceniono dwa wnioski: Poznaję Naturę 2000 w mojej okolicy i uczę się zachowań proekologicznych – projekt powiatu tarnowskiego skierowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze oraz Czyste powietrze dla Krakowa – edukacja ekologiczna w szkołach Polskiej Zielonej Sieci.

– Czy w Krakowie będziemy mieć czyste powietrze, zależy od każdego z nas – dodaje Małgorzata Małochleb, koordynatorka projektu z Polskiej Zielonej Sieci – Nie tylko dorośli, ale dzieci i młodzież również mają na nie wpływ. Codzienne decyzje komunikacyjne w wyraźny sposób przyczyniają się do jakości powietrza. Z badań wiemy, że udział zanieczyszczeń komunikacyjnych w zależności od rodzaju niebezpiecznych substancji, stanowi od 13% do 52% - dodaje koordynatorka projektu „Czyste powietrze dla Krakowa”. Dane, zbierane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 3 stacjach pomiarowych w stolicy Małopolski wskazują, że to auta są stałym, całorocznym źródłem zanieczyszczenia powietrza. Do tego rachunku trzeba dodać sezonowe ogrzewanie domów i mieszkań paliwami stałymi. Szybka kalkulacja i okazuje się, że prawie każdy z nas odpowiada za stan powietrza w Krakowie. – Naszym projektem chcemy poddać refleksji nawyki mieszkańców, zwrócić uwagę na to, jak i kiedy mogą w realny sposób mieć wpływ na polepszenie jakości powietrza w Krakowie – tłumaczy Małgorzata Małochleb – Podczas spotkań zwrócimy także uwagę na problem niedostatku terenów zielonych, których rola w regeneracji powietrza jest często bagatelizowana.
Organizatorzy akcji liczą, że każde dziecko po warsztatach w szkołach, opowie o nich w domu, w świetlicy, na zajęciach pozalekcyjnych, na spotkaniach rodzinnych. Bo przecież im szybciej zaczniemy edukować, tym szybciej będziemy oddychać czystym powietrzem.

Ten pilotażowy projekt edukacyjny prowadzony będzie w gimnazjach i szkołach średnich, przy użyciu specjalnie opracowanego poradnika, przez edukatorów i trenerów Polskiej Zielonej Sieci. W ramach projektu przeprowadzone będzie 50 warsztatów. Dodatkowo opracowane zostaną mapy krakowskich tras rowerowych z kanałami przewietrzania miasta (regeneracji powietrza). Specjalnie przygotowana strona internetowa powietrze.krakow.pl, pomoże wszystkim zainteresowanym zapoznać się z tematem walki z zanieczyszczeniami.

Projekt „Czyste powietrze dla Krakowa” zakłada działania w 3 obszarach: zanieczyszczeń związanych z paleniem w domowych paleniskach, zanieczyszczeń z transportu indywidualnego oraz niedostatku terenów zielonych.

– Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z Krakowa i z województwa małopolskiego – zachęca Małgorzata Małochleb z Polskiej Zielonej Sieci – Z racji zbliżającego się końca roku szkolnego, działania w szkołach podejmiemy od września, ale już teraz zachęcamy do kontaktowania się z nami nauczycieli. Z końcem sierpnia, kiedy przygotowywany będzie plan zajęć roku szkolnego 2013/2014, będziemy mogli umawiać się na pierwsze spotkania – dodaje. W tej sprawie należy kontaktować się ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (ul. Sławkowska 12, Kraków).

Polska Zielona Sieć pozyskała na ten cel 61 350 zł, tj. 87% kosztów, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. WFOŚiGW w Krakowie od początku istnienia, czyli od 20 lat, finansuje ekologiczne działania edukacyjne w Małopolsce. – Pozyskanie środków nigdy nie jest łatwe – mówi Małgorzata Małochleb z Polskiej Zielonej Sieci, która realizowała już projekty finansowane przez WFOŚiGW w Krakowie – Trzeba dobrze sprecyzować obszar, którym chcemy się zająć. Najważniejsze, żeby w interesujący i kompetentny sposób przedstawić, jak zrealizujemy działanie mające na celu edukację ekologiczną społeczeństwa w zadanym temacie. Mimo to, a może właśnie z tego powodu, o środki na edukację ekologiczną warto się starać. WFOŚiGW w Krakowie prowadzi nabór ciągły wniosków na zadania nieinwestycyjne, w tym – na działania edukacyjne.

opr.s/

źródło: materiały prasowe

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej NT JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl