Aktualności
Niedziela, 1 października 2017 20:50

Lokalne tradycje pod ścisłą ochroną

Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, instytucja kultury Województwa Małopolskiego, rusza z realizacją projektów chroniących niematerialne dziedzictwo kulturowe: „Małopolska Źródłem Tradycji” i „Małopolska Szkoła Tradycji”. Dzięki tym projektom wiedza o małopolskich tradycjach z pewnością nie zaginie.
O szczegółach mówili, podczas uroczystości podpisania porozumień dotyczących współorganizacji Mateczników Tradycji, Leszek Zegzda z zarządu województwa oraz dyrektor MCK „Sokół” Antoni Malczak.

- Kwestia tradycji i kultury regionalnej jest w Małopolsce wyjątkowa. Mamy bogactwo, którego inne regiony w Polsce nam zazdroszczą. To niezwykły skarb, dlatego czujemy się zobowiązani do tego, żeby go utrzymać, zachować i rozwijać. Stąd niezwykła wartość projektów, które będzie realizowało Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” - mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa.

W ramach Małopolskiej Szkoły Tradycji zostaną utworzone Mateczniki Tradycji, czyli centra edukacji tradycyjnej kultury ludowej, w których zorganizowane zostaną warsztaty muzykowania ludowego, warsztaty tańca ludowego, warsztaty tradycyjnych zawodów, rzemiosła i rękodzieła artystycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przewidziano także mistrzowskie warsztaty muzyczne i mistrzowskie warsztaty taneczne oraz regionalne spotkania kół gospodyń. Działania podjęte w ramach projektu obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę, a w sposób szczególny będą ukierunkowane na północno-zachodnie tereny województwa małopolskiego, w których stan zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest gorszy niż w części południowo-wschodniej Małopolski. Projekt rozpocznie się warsztatami w 26 miejscowościach Małopolski, w ramach 43 Mateczników Tradycji.

Drugi projekt – Małopolska Źródłem Tradycji – ma również w nowoczesny sposób chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. W ramach prac badawczo-dokumentacyjnych przewidziane są: nowa akcja zbierania folkloru, naukowe obozy etnograficzne oraz wydawnictwa związane z regionalizmem, prezentujące m.in. stroje regionalne, opisy etnograficzne regionów, czy dokumentujące 25 lat święta dzieci gór. O nowe zdigitalizowane zbiory wzbogaci się także Centralna Biblioteka Folkloru Polskiego etnoZAGRODA.

Projekty będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wysokość wsparcia wyniosła: dla projektu „Małopolska Szkoła Tradycji” – 1 693,5 tys. zł ze środków europejskich i prawie 563 tys. zł z budżetu województwa oraz dla projektu „Małopolska Źródłem Tradycji” odpowiednio 1 911 tys. zł i 635 tys. zł.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl