Kuter
Aktualności
Wtorek, 9 sierpnia 2016 18:51

Krzyż Małopolski dla dr. Wojciech Skucha, ordynator oddziału pulmonologii szpitala w Proszowicach

Dr n. med. Wojciech Skucha – pulmonolog i internista, ordynator oddziału pulmonologii szpitala w Proszowicach został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.
Odznaczenie wręczył marszałek Jacek Krupa. Z kolei Towarzystwo Lekarskie Krakowskie przyznało marszałkowi medal honorowy dr. Aleksandra Kremera.

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie powstało w 1866 roku z inicjatywy dr. Aleksandra Kremera. W tym roku świętuje więc swoją 150. rocznicę. Skupia w swoich szeregach znakomitych lekarzy, specjalistów wielu dziedzin. Jako swój cel nadrzędny wskazuje rozwijanie wiedzy i podnoszenie poziomu naukowego swoich członków. Pomaga też lekarzom-emerytom i ich rodzinom oraz absolwentom studiów medycznych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Członkiem zarządu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego jest dr Wojciech Skucha, którego marszałek Jacek Krupa odznaczył Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.

Dr n. med. Wojciech Skucha to lekarz specjalizujący się w pulmonologii i chorobach wewnętrznych. Od 25 lat kieruje Oddziałem Pulmonologii Szpitala w Proszowicach, pracuje też na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Bonifratrów w Krakowie. Założyciel licznych pracowni w proszowickim szpitalu: bronchoskopowej, badań czynnościowych układu oddechowego, zaburzeń oddychania w czasie snu oraz ośrodka domowego leczenia tlenem i pododdziału nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Wojciech Skucha jest też prezesem Małopolskiej Fundacji Pulmonologii w Krakowie, przewodniczącym Koła Towarzystwa Lekarskiego w Proszowicach. Za swoją działalność społeczną w 2004 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski to wyróżnienie, które przyznawane jest za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl