Golemo
Aktualności
Środa, 7 lutego 2018 16:11

Krynica przyjazna dużym rodzinom i seniorom

Gmina Krynica-Zdrój dołączyła do grupy miejscowości, w których funkcjonują lokalne karty zniżkowe dla dużych rodzin oraz dla seniorów. W ramach Programów: Krynicka Karta Rodziny oraz Krynicka Karta Seniora mieszkańcy Gminy mają do swojej dyspozycji pakiet ulg i rabatów na usługi i towary oferowane przez Gminę oraz lokalnych przedsiębiorców mających status Partnera Programów.
Programy stanowią lokalna formę ogólnopolskich programów funkcjonujących od pewnego czasu Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora.

Krynicka Karta Rodziny oraz Krynicka Karta Seniora są wdrażane z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych i promowaniu modelu rodziny wielodzietnej, a także w celu wparcia i wzmocnienia potencjału seniorów i ich aktywizowania w życiu społecznym poprzez zwiększenie dostępności, dla wymienionych grup społecznych, lokalnych zasobów kultury, sportu, usług komunikacji gminnej i innych dóbr sprzyjających rozwojowi.

Pierwsze Krynickie Karty Rodziny zostały uroczyście wręczone wczoraj w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju przez Dariusza Reśko, Burmistrza Krynicy-Zdroju. Użytkownikiem Karty może zostać każdy mieszkaniec Gminy Krynicy-Zdroju, będący członkiem rodziny wielodzietnej, tj. z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 24 roku w przypadku dziecka kontynuującego naukę.

Krynickie Karty Seniora wydawane są już od początku stycznia br. w Urzędzie Miejskim. Użytkownikiem Krynickiej Karty Seniora może zostać każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 60 lat.

Oba Programy: Krynicką Kartę Rodziny i Krynicką Kartę Seniora, które są lokalną formą ogólnopolskich programów adresowanych do dużych rodzin oraz seniorów, uważam za bardzo cenne przedsięwzięcia. Programy te z powodzeniem funkcjonują w innych miastach, dlatego w zakresie prowadzonej przez Gminę polityki prorodzinnej i senioralnej, które są dla nas bardzo istotne, staramy się czerpać z dobrych praktyk i wdrażać sprawdzające się rozwiązania – mówi Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy-Zdroju. Programy stanowią wartościową inicjatywę zarówno dla dużych rodzin i seniorów, a także dla lokalnych przedsiębiorców. Portfele rodzin wielodzietnych oraz osób starszych, do których adresowane są programy, niejednokrotnie są mniej zasobne, a użytkowanie Kart daje szanse na zakup produktów i różnego rodzaju usług po preferencyjnych cenach. Natomiast lokalne firmy będące Partnerami Programów mają zapewnioną reklamę, opinię przedsiębiorstwa przyjaznego mieszkańcom Gminy oraz mają możliwość pozyskania nowej grupy klientów. Cały czas staramy się dostosować ofertę do realnych potrzeb mieszkańców i zachęcamy krynickich przedsiębiorców do przystąpienia do Programów – dodaje D. Reśko.

Krynicka Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku złożonego w OPS w Krynicy-Zdroju. Karta wydawana jest dla każdego członka rodziny posiadającej minimum troje dzieci, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Krynicka Karta Seniora wydawana jest bezterminowo w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, na podstawie złożonego wniosku.

Formularze wniosków oraz zasady użytkowania Kart dostępne są w OPS i w Urzędzie Miejskim oraz internetowo: www.krynica-zdroj.pl , zakładki: Krynicka Karta Rodziny i Krynicka Karta Seniora.

opr.s/

źródło: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl