Aktualności
Wtorek, 30 listopada 1999 11:10

Krynica-Zdrój oddaje pieniądze w ręce mieszkańców

Po raz pierwszy mieszkańcy Krynicy-Zdroju mają możliwość partycypowania w wydatkowaniu puli pieniędzy z budżetu Gminy przeznaczonej na budżet obywatelski.
Budżet obywatelski to środki pieniężne wyodrębnione w ramach budżetu Gminy Krynicy-Zdroju, przeznaczone na realizację zadań wybranych przez mieszkańców miasta, w trybie  i na zasadach określonych Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju na rok 2017.

Projekty będzie można zgłaszać od 20 lipca do 20 sierpnia, a głosowanie potrwa od 30 września do 14 października. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego kwota środków przeznaczona decyzją Burmistrza Krynicy-Zdroju na ten cel wynosi 200 000 zł. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy zameldowany mieszkaniec Krynicy-Zdroju, który w momencie składania formularza zgłoszeniowego ma ukończone 16 lat. Do formularza zgłoszeniowego propozycji zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną, przez co najmniej 30 mieszkańców Krynicy-Zdroju, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec może poprzeć tylko jeden projekt.

O wyborze zadań do realizacji zadecydują mieszkańcy Krynicy-Zdroju w drodze głosowania.

Na co można przeznaczyć pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego? Lista możliwości jest bardzo długa i obejmuje 22 punkty od budowy parków, placów zabawa, realizację imprez kulturalnych, po zadania dotyczące nawet ochrony zdrowia.

Wszelkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego dostępne są w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, pok. 2, tel. 18 472 55 04, 18 472 55 14;  e-mail: krynica@onet.pl, mfurmanek@umkrynica.pl

Zapraszamy mieszkańców do konsultowania swoich propozycji projektów do budżetu obywatelskiego w/w Wydziale Urzędu, w dni powszednie w godz. 7:00-15:00 oraz na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w sali MPGK, 25 lipca o godz. 14:00. Podczas spotkania omówiona zostanie procedura postępowania oraz harmonogram realizacji poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego dla naszego miasta.

Zapraszamy również na stronę Gminy: www.krynica-zdroj.pl
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl