Aktualności
Wtorek, 9 czerwca 2009 13:28

Konkurs "ZPORRE ZMIANY W MAŁOPOLSCE" rozstrzygnięty

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie nagród w w konkursie organizowanym przez Jerzego Millera, wojewodę małopolskiego pt. „ZPORRE ZMIANY W MAŁOPOLSCE”. Laureaci trzech pierwszych miejsc już za kilka dni pojadą do Brukseli, gdzie zwiedzą m.in. Parlament Europejski.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieli w najciekawszy sposób przedstawić wpływ inwestycji powstałych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Operacyjnego na rozwój Małopolski. Konkurs zorganizowany został z okazji 5. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Esej, reportaż, wywiad, a nawet fotoreportaż czy film - uczniowie mogli wybrać jedną z tych form. Ich zadaniem było zaprezentowanie zmian, jakie przyniosła inwestycja i wkładu, jaki wniosła ona w rozwój Małopolski oraz jej znaczenia dla mieszkańców.

Maksymalną liczbę punktów zdobyła Olga Gdula z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie (opiekun Monika Palonek). Olga przygotowała scenariusz spektaklu „Mała karta - ZPORRe zmiany”, którego głównym bohaterem jest Krakowska Karta Miejska. Drugie miejsce zajął Łukasz Błaszków z Powiatowego Zespołu Szkół nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Kętach (opiekun Sebastian Gabryś). Przedstawił reportaż telewizyjny o modernizacji mostu na rzece Sole w Kętach. Trzecim laureatem jest Monika Skipiała z Zespołu Szkół nr 3 im Antoniego Kocjana w Olkuszu (opiekun Grażyna Gzyl). Monika w eseju pt. “Jak ryba w wodzie” opisała przebudowę szkoły podstawowej w Olkuszu ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwycięzcy wezmą udział w wizycie studyjnej w Brukseli zaplanowanej na połowę czerwca 2009 r. Organizatorzy pokrywają w całości koszt wyjazdu, łącznie z przelotem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Uczestnicy wyjazdu odwiedzą europejskie instytucje, Parlament Europejski i zwiedzą Brukselę.

Olga Gdula, laureatka pierwszego miejsca, otrzymała dodatkową nagrodę-niespodziankę od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ponieważ praca Olgi dotyczyła Krakowskiej Karty Miejskiej, MPK postanowiło ufundować dla zwyciężczyni bilet sieciowy na pół roku.

Komisja konkursowa wyróżniła jeszcze trzy prace, których autorzy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Wyróżnienia dostali:
Mateusz Waśko - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu za film dot. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Krzysztof Sztafa - Powiatowy Zespół nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach za esej pt. „Przebudowa mostu w Kętach”,
Dariusz Wiejaczka - Zespół Szkół Agrobiznesu w Bystrej za fotoreportaż dot. Rezerwatu Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach.

Na konkurs napłynęło w sumie 29 prac z całej Małopolski. Trzy prace odrzucono, ponieważ nie dotyczyły inwestycji współfinansowanych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Prace oceniała komisja konkursowa, w której skład weszli m.in. przedstawiciele wojewody, Kuratorium Oświaty w Krakowie i mediów.

Konkurs był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Małopolska otrzymała w sumie prawie 4,4 mld złotych w ciągu pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Oznacza to, że Unia na każdego Małopolanina przeznaczyła ponad 1,3 tys. złotych.

ZPORR W MAŁOPOLSCE

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) w województwie małopolskim zostało podpisanych blisko 700 umów o dofinansowanie projektów. Wartość przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wynosi 858 mln zł. Do tej pory wypłacono ponad 717 mln zł.
W ramach dofinansowania projektów realizowanych ze środków EFRR w Małopolsce:

- zostało zmodernizowanych 390 km dróg,
- zostało zmodernizowanych 17 oczyszczalni ścieków,
- blisko 5.200 ha terenów inwestycyjnych stało się dostępnych dla potencjalnych inwestorów,
- powstało ponad 630 km sieci rozdzielczej wodociągów oraz sieci kanalizacyjnych, a ponad 32 tys. osób zostało podłączonych do tych sieci,
- powstały lub zostało zmodernizowane 44 obiekty przeznaczone na cele dydaktyczne i sportowe,
- zostało zakupionych ponad 450 sztuk sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej,
- zmodernizowano, odrestaurowano lub odremontowano ponad 60 tys. m kw. powierzchni obiektów historycznych i infrastruktury kulturalnej,
rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku; dzięki czemu z nowej infrastruktury do dnia dzisiejszego skorzystało blisko 250 tys. osób,
- zostały objęte wsparciem 172 mikroprzedsiębiorstwa.
W ramach projektów finansowanych z EFS:
- z usług doradczych skorzystało 3,8 tys. osób,
- w szkoleniach i kursach uczestniczyło ponad 26 tys. osób,
- ze stypendiów skorzystało blisko ponad 38 tys. uczniów, studentów i pracowników naukowych,
- zostały utworzone 642 mikroprzedsiębiorstwa.

źródło: Urząd Wojewódzki w Krakowie

Reklama
komentarze
Partnerzy malopolskaonline.pl