Aktualności
Niedziela, 10 listopada 2013 12:55

Konferencja naukowa - Badania naukowe w Pieninach 2013, pt. Natura 2000 – doświadczenia pienińskie

KROŚCIENKO. W budynku Pienińskiego Parku Narodowego odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa „Badania naukowe w Pieninach 2013” pt. Natura 2000 - doświadczenie pienińskie. Wzięli w niej udział pracownicy z PPN i słowackiego PIENAP oraz specjaliści w zakresie ochrony przyrody i programu Natura 2000. Konferencji przewodził prof. dr hab. Roman Soja, przewodniczący Rady Naukowej PPN.
W słowie powitania Michał Sokołowski, dyr. Pienińskiego Parku Narodowego podkreślił wagę i znaczenie programu Natura 200 dla ochrony przyrody w Pieninach, które obszarowo nie są duże, ale występują tu cenne gatunki roślin i zwierząt, które trzeba i należy chronić. A ma temu sprzyjać program Natura 2000.

Paweł Pawlaczyk z Klubu Przyrodników odniósł się w swoim referacie do całościowego programu Natura 2000. W 2004 roku było 144 obszarów specjalnej ochrony ptaków, natomiast w 2013 roku Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 845 proponowanych obszarów siedliskowych. Komisja zatwierdziła już większość z nich (823) jako Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty. Zatwierdzenie pozostałych jest planowane na przełomie 2013/2014 r. – Sieć obszarów siedliskowych jest bliska ukończeniu, szacuje się że potrzeba jeszcze tylko kilkudziesięciu obszarów – podkreślił Pawlaczyk.

Podobne zmiany zachodzą także i po stronie słowackiej, o czym mówił w swoim referacie Andrej Saxa reprezentujący Państwową Ochronę Przyrody Słowackiej Republiki w Bańskiej Bystrzycy.

Bardzo ciekawy referat zaprezentowała Bożena Kotońska – Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie. Starała się odpowiedzieć na pytanie retoryczne, czy miniony okres 10 lat Natura 2000 i 5 lat Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dobrze zapisał się w projektach ochrony przyrody w Polsce, szczególnie w Małopolsce, czy ten okres należy zapisać, jako mało znaczący dla poprawy ochrony przyrody ?. Pani Kotońska porównała go do szklanki na pół pustej i na pół wypełnionej wodą.

Plany zadań ochronnych w rejonie Pienin dotyczą: Doliny Białki, Ostoi Popradzkiej, Podkowca w Szczawnicy, Małych Pienin. Warto w tym miejscu poinformować, że Obszar Natura 2000 – Małe Pieniny, został laureatem plebiscytu magazynu National Geographic Traveler, 7 Nowych Cudów Polski 2013 w kategorii specjalnej „Natura”.
Nie ma nic jednoznacznego w ocenie minionego okresu nad wdrażaniem programu Natura 2000. Przez jednych jest on chwalony, a przez drugich oceniany negatywnie. Sceptycznie odnoszą się do niego samorządowcy, którzy uważają, że w wielu przypadkach przeszkadza im w realizacji lokalnych inwestycji, które mają być czynnikiem rozwoju gmin.
Problem ten omówił wójt gminy Czorsztyn, Tadeusz Wach. Zadał retoryczne pytanie, co jest ważniejsze człowiek, czy przyroda i jak należy podporządkowywać przyrodę dla potrzeb człowieka.

- Musi być zrównoważony rozwój. Człowiek może korzystać z przyrody ale jej nie może niszczyć, także i krajobraz musi być zachowany dla potrzeb turystów, którzy odwiedzają Pieniny. Przykładem dobrego rozwiązania nie wpływającego na destrukcję krajobrazu jest postawienie masztu sieci komórkowej na pylonie kładki przez Dunajec w Sromowcach Niżnych, a nie, jak zakładano, na wysokim maszcie jednej z pobliskich gór – mówił dyr. PPN Michał Sokołowski.

Tekst i zdjęcia Stanisław Zachwieja
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl