" /> Klub Zamoyskiego: "Apelujemy do radnych Zakopanego aby uniemożliwili burmistrzowi realizację planów szkodzących zakopiańskiej wspólnocie" • malopolskaonline.pl
Golemo
Aktualności
Niedziela, 28 lipca 2013 00:34

Klub Zamoyskiego: "Apelujemy do radnych Zakopanego aby uniemożliwili burmistrzowi realizację planów szkodzących zakopiańskiej wspólnocie"

ZAKOPANE. "Żądamy wycofania się Rządu ze sprzedaży PKL. Apelujemy do radnych Zakopanego aby jak najszybciej podjęli stosowną uchwałę, określającą kierunki działania Burmistrza i uniemożliwili Januszowi Majchrowi realizację planów szkodzących zakopiańskiej wspólnocie" - piszą członkowie Klubu im. Władysława Zamoyskiego.
Oto treść przesłanego nam oświadczenia Klubu im. Władysława Zamoyskiego

"Od kilku lat jesteśmy świadkami, jak nasze państwo traci zasadnicze atrybuty samodzielności i na trwale uzależnia się w sferze gospodarczej, finansowej i politycznej od ośrodków zewnętrznych.

Każdego dnia Polacy doświadczają we własnej Ojczyźnie i na własnej skórze coraz większej skali urzędowych absurdów, arogancji władzy, marnotrawstwa publicznych pieniędzy i fiskalnego ździerstwa. Widzimy coraz większy upadek podstawowych funkcji państwa polskiego, tradycyjnych wartości, nierówność wobec prawa, kolesiostwo i korupcję. Zamiast promować patriotyzm gospodarczy, tradycyjną polską zaradność i przedsiębiorczość, zafundowano nam totalną wyprzedaż majątku narodowego, zniszczenie stoczni, polskich cukrowni, autostrady donikąd i stadion narodowy.

Jak w soczewce widać te negatywne procesy w Zakopanem.

Rosnące zadłużenie gminy, wydatkowanie ogromnych pieniędzy na kontrowersyjne inwestycje, jak ostatnio na rewitalizację parku. Inwestycja z żelbetową muszlą i wycinką starodrzewu kosztować nas będzie około 20 mln złotych.
Brak jest właściwego planowania i fachowego nadzoru przy remontach dróg gminnych.

Widoczna jest niedbałość o własność gminną, choćby w sprawie ulic: Piaseckiego, Chramcówki, Kościuszki przy dworcu autobusowym, Krupówki, wyrażająca się brakiem właściwej reakcji na zajmowanie i zawłaszczanie części pasów drogowych przez prywatne podmioty.

Rządy Janusza Majchra to, jak do tej pory, kilkudziesięcioprocentowy wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miasta oraz przypadki prywaty, przejawiające się podejmowaniem działań zaspakajających interes pojedynczych osób, w szczególności własnej rodziny, bez liczenia się z dobrem ogółu mieszkańców Zakopanego.

Przykładem niech będzie inwestycja pod budynkiem spółki Majcher S.A., sprawa rozbiórki „Redykołki”, słynne schody wchodzące w pas drogowy ulicy Krupówki i nielegalna budowa na Antałówce. W te sprawy zaangażowany jest syn Burmistrza. Nasza Gmina nie ma należytej ochrony żywotnych interesów Miasta.

Ostatnio dwie sprawy są szczególnie bulwersujące.

Pierwsza, dotyczy gospodarki odpadami i likwidacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na Zoniówce, wybudowanego za kilkadziesiąt milinów złotych w 2003 roku. Zapewne w niedługim czasie takie działanie spowoduje drastyczny wzrost opłat za odpady.

Druga sprawa, to wykorzystanie specjalnie powołanej spółki międzygminnej Polskie Koleje Górskie S.A., jako przykrywki do umożliwienia faktycznego nabycia PKL S.A. przez zagraniczny podmiot, którego główna siedziba znajduje się w tzw. „raju podatkowym” na wyspie Guernsey, leżącej między Wielką Brytanią i Francją, będącą pod patronatem Królowej Brytyjskiej, ale nie podlegającą rządowi żadnego państwa.

Za pośrednictwem mediów opinia publiczna została poinformowana o zbyciu w dniu 22 maja 2013 roku akcji Polskich Kolei Linowych S.A na rzecz spółki gminnej Polskie Koleje Górskie S.A. Zakupu 100 procent akcji na kwotę 215 mln zł ma dokonać podmiot gospodarczy dysponujący kapitałem założycielskim 400 tys. zł. Kontrakt ze strony PKG ma gwarantować swoim kapitałem fundusz Mid Europa Partners z siedzibą na wyspie Guernsey, lub spółka z nikłym kapitałem założycielskim Mid Europa Partners sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie. Po przeprowadzeniu całej operacji gminy będą posiadały ok. 2 promile akcji w PKG S.A.

Burmistrz Janusz Majcher nie udostępnił Radzie Miasta Zakopanego, mimo wielu wezwań, żadnych dokumentów związanych ze sprawą prywatyzacji PKL, choć był inspiratorem i realizatorem tego przedsięwzięcia razem z Prezesem spółki PKG S.A. Łukaszem Chmielowskim.

Zwołanie specjalnej sesji Rady Miasta Zakopane 12 czerwca 2013 roku i zobowiązanie Burmistrza w przyjętym porządku obrad do „udostępnienia radnym całej dokumentacji związanej z procesem nabywania przez spółkę komunalną Polskie Koleje Górskie akcji Polskich Kolei Linowych S.A.”, również nie przyniosło żadnego rezultatu.

W związku z mataczeniem Burmistrza i jego przedstawicieli, unikaniem jednoznacznych odpowiedzi i wyjaśnień, Rada Miasta Zakopane podjęła Stanowisko nr 9 o niewyrażaniu zgody na emisję i zbycie akcji spółki Polskie Koleje Górskie, gdyż może się to odbyć ze szkodą dla interesów samorządu.

Zachowanie Burmistrza stanowi oczywiste naruszenie obowiązków urzędniczych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Zaskakują kolejne propozycje burmistrza, aby spółka Mid Europa Partners, będąca krótkoterminowym funduszem inwestycyjnym ( okres inwestowania 3 do 7 lat), nabyła także spółkę „Polskie Tatry”. Wymienione działania Burmistrza Janusza Majchra i jego ekipy uważamy za wybitnie szkodliwe dla interesów Zakopanego.

Żądamy wycofania się Rządu ze sprzedaży PKL.

Apelujemy do radnych Zakopanego aby jak najszybciej podjęli stosowną uchwałę, określającą kierunki działania Burmistrza i uniemożliwili Januszowi Majchrowi realizację planów szkodzących zakopiańskiej wspólnocie.

Domagamy się od kontrolnych instytucji Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia stosownych działań, kładących kres tajnym układom Burmistrza Janusza Majchra, ukrywanym przed organem stanowiącym oraz mieszkańcami Zakopanego, które szkodzą interesowi gminy i są niezgodne z intencjami Rady Miasta".

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Koronawirus
Najczęściej czytane
Reklama
TDP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl