Aktualności
Piątek, 24 kwietnia 2015 01:07

Kancelaria Prezydenta przesłała odpowiedź na apel Związku Podhalan

"Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Prezydenta z uwagą zapoznała się z treścią Apelu Związku Podhalan w Polsce o nieratyfikowanie konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nadesłanego w dniu 30 marca br, do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego" - pisze Grażyna Wereszczyńska.
Dyrektor Biura Listów i Opinii Obywatelskich Grażyna Wereszczyńska podpisała pismo adresowane do prezesa ZGZP Andrzeja Skupnia i kapelana Związku Podhalan ks. Władysława Zązla.

Przed miesiącem członkowie ZP zaapelowali do Bronisława Komorowskiego o nieratyfikowanie "Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", która jak argumentują Podhalanie - stanowi podstawę do ataku na rodzinę, religię, kulturę i tradycję narodową. Pisaliśmy o tym w artykule Apel do prezydenta.

W przesłanej wczoraj do Związku Podhalan piśmie z Kancelarii Prezydenta czytamy: "Chcielibyśmy wskazać, że zawarte w korespondencji apele, uwagi i postulaty są wnikliwie analizowane i zgodnie z przyjętym trybem przekazywane Głowie Państwa oraz Kierownictwu Kancelarii. Odnosząc się do poruszonej kwestii informujemy uprzejmie, że 14 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację ww. Konwencji".

Potem cytowana jest wypowiedź Bronisława Komorowskiego po podpisaniu dokumentu - m. in. "nie znalazłem żadnego powodu, aby kwestionować konstytucyjność Konwencji. Znalazłem wystarczająco dużo powodów, aby ocenić, że wpływ Konwencji Rady Europy na polskie prawodawstwo jest już i będzie w przyszłości absolutnie pozytywny"...

Cały list publikujemy w galerii poniżej.

Przypomnijmy - w tym tygodniu posłowie PiS wraz z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotowali wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę konstytucyjności tej umowy międzynarodowej, stawiając jej zarzuty naruszenia pięciu przepisów ustawy zasadniczej. We wniosku do TK napisano m.in., że konwencja narusza art. 18 Konstytucji ("małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej"), art. 25 (mówiący o tym, że władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym) oraz art. 48 ("rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania".)

s/
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl