Aktualności
Poniedziałek, 10 października 2016 22:51

Inauguracja na "Podhalańskiej". Nowy rektor stawia nowe wyzwania przed uczelnią (zdjęcia)

W Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu oficjalnie zainaugurowano dziś rok akademicki 2016/17. - Kluczowym wezwaniem dla nas, jako szkoły zawodowej, jest realna współpraca nauki ze środowiskiem gospodarczym - mówił nowy rektor dr hab. ks. Stanisław Gulak.
Rozpoczęcie szesnastego roku akademickiego poprzedziła msza święta w kościele pw. św. Katarzyny, którą odprawił biskup Jan Szkodoń. Następnie na terenie uczelni zaproszeni goście oraz cała społeczność akademicka wzięła udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Marka Nawarę, marszałka województwa małopolskiego w latach 1998 - 2002, która została murowana w ścianę budynku uczelni na Kokoszkowie.

Następnie w uczelnianej auli rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Zapoczątkowało ją wejście orszaku władz oraz Senatu. Następnie Jego Magnificencja rektor dr hab. Stanisław Gulak, prof. PPWSZ wygłosił przemówienie inauguracyjne, które było symbolicznym rozpoczęciem jego kadencji na stanowisku Rektora PPWSZ. Przemówienie zawierało prezentację planów, dotyczących dalszego rozwoju uczelni, m.in. otwarcia kolejnych kierunków kształcenia, dostosowujących się do potrzeb dzisiejszego rynku zarówno europejskiego oraz państwowego, jak i regionalnego, a także stworzenie szerszej oferty studiów podyplomowych. Jego Magnificencja rektor zwrócił się w swojej przemowie przede wszystkim do studentów, podkreślając ich szczególne miejsce w społeczności akademickiej (pełna treść poniżej).

Po wystąpieniu inauguracyjnym studenci pierwszego roku oraz nowi słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w uroczystej immatrykulacji, za którą podziękował jeden z ich przedstawicieli. W progach uczelni zostali powitani przez przedstawiciela samorządu studenckiego, który wygłosił krótkie przemówienie. Kolejnym punktem ceremonii był wykład inauguracyjny prof. dra hab. Stanisława Hodorowicza, zatytułowany "Czas i my".

O godzinie 13:00 miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu w sprawie utworzenia wspólnej jednostki, po którym zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

Całość inauguracji roku akademickiego 2016/17 uświetniły występy chóru Gorce pod batutą Joanny Szczerby oraz zespołu studenckiego Młode Podhale. Goście w holu budynku Tatry mogli obejrzeć ofertę instytutów, zdobyć informacje na temat kół naukowych, a także wysłuchać audycji studenckiego radia Fala Podhala.

Przemówienie nowego Rektora PPWSZ:

"Eminencjo, Magnificencje, Parlamentarzyści, Dostojni Goście, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Pracownicy,

Rozpoczynamy 16. rok akademicki w naszej Podhalańskiej Alma Mater. Inauguracja nowego roku akademickiego jest niezwykle doniosłym i zarazem najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej uczelni. Jest dniem skłaniającym do głębszej refleksji nad naszym miejscem w świecie, nad rozwojem, postępem, samodoskonaleniem. Dzień uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego - to dzień wspólnego wymarszu w drogę, dzień nowego początku dla całej akademickiej universitas: profesorów, wykładowców, studentów i administracji. Jest to również chwila refleksji skłaniająca nas do poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytanie: jakiej Wyższej Szkoły Zawodowej potrzebuje zmieniająca się Polska i jakiej Wyższej Szkoły Zawodowej potrzebuje nasz piękny region Podhale? Gdyż z tym regionem w szerokim Orkanowskim rozumieniu rzeczywistości od Limanowszczyzny po Babią Górę związana jest nierozerwalnie Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Szanowni Państwo,

Dzisiejsza inauguracja roku akademickiego w Podhalance jest dla mnie przeżyciem wyjątkowym. Jest bowiem początkiem mojej służby jako rektora dla dobra uczelni w kadencji 2016-2020. Jest to dla mnie okazja, aby w tak dostojnym gronie drogich nam gości, współpracowników oraz pracowników i studentów uczelni złożyć wyrazy wdzięczności tym wszystkim, którzy byli przede mną jak i tym, którzy udzielili mi kredytu zaufania i zobowiązali mnie do kierowania naszą uczelnią. 
Rozpoczynający się nowy rok akademicki jest kolejnym zadaniem dla nas wszystkich. Polskie szkolnictwo wyższe stoi dziś przed różnymi wyzwaniami, przed nową ustawą, która wejdzie w życie w czasie tej czteroletniej kadencji, a co za tym idzie zmianami, na które musimy być gotowi.

To co przed nami to: skuteczne wdrażanie osiągnięć naukowych i postępu technicznego do gospodarki
i biznesu. Dziś kluczowym wezwaniem dla nas jako Szkoły Zawodowej jest realna współpraca nauki
ze środowiskiem gospodarczym.
 Następnie: dostosowanie jakości kształcenia do potrzeb i oczekiwań gospodarki oraz środowiska zewnętrznego, podkreślam naszego, Podhalańskiego środowiska, z którego się wywodzimy
i któremu chcemy służyć, to nasza misja. W minionych latach kształcenie masowe zdobyło przewagę nad jakością nauczania. W Polsce mamy niemal 2 mln studentów, a wielu absolwentów nie ma pracy odpowiadającej zdobytemu wykształceniu. Należy więc dążyć do opracowana i wprowadzenia mechanizmów poprawy jakości kształcenia.
To zasadniczy nasz cel. Jakość, a nie ilość i tego się będziemy trzymać. Uczelnie wyższe powinny stać się miejscem integracji międzynarodowej. Siłą każdej uczelni powinna być możliwość umiędzynarodowienia nauki i kształcenia tak, aby uczelnia była jednocześnie oknem na świat.

O tych wyzwaniach informowałem społeczność akademicką w swoim programie rozwoju uczelni podczas wyborów rektorskich, przedstawiając m.in. program priorytetowych działań.

Nie sposób omówić teraz wszystkich szczegółów. Jako przykład wymienię kilka pilnych i koniecznych działań w obszarze kształcenia: tworzenie nowych kierunków kształcenia, dostosowanych do potrzeb gospodarki ogólnie, ale przede wszystkim w tym regionie w którym jesteśmy; w przyszłości tworzenie anglojęzycznych kierunków kształcenia,
a jak najszybciej prowadzenie w tym języku przynajmniej części wykładów; dostosowanie treści kształcenia do standardów europejskich; intensyfikacja mobilności studentów w kraju i zagranicą; tworzenie bogatej oferty studiów podyplomowych, co już rozpoczęliśmy.

Kluczowym zagadnieniem jest też rozwój podstawowych badań naukowych, zwłaszcza powiązanych
z gospodarką i wspierających innowacyjność. W tym obszarze musimy wprowadzać program intensyfikujący efektywność wykorzystania dostępnych dofinansowań w licznych konkursach krajowych i zagranicznych. Co
w jakiejś mierze już czynimy.

Różnorodność i bogactwo kultury otaczającego nas regionu jest nieocenioną wartością dodaną, którą wnoszą do Uczelni studenci, kadra dydaktyczna i pracownicy administracji. Bogactwo to chcemy rozwijać i je wykorzystywać dla wspólnego dobra. To nasza misja. Do misji tej należy kształcenie (w wybranych przez studentów zawodach) na jak najwyższym poziomie, w twórczej harmonii między wiarą a rozumem; kształcenie i formacja inteligencji wiernej wartościom duchowym oraz współtworzenie kultury narodowej w duchu wierności tysiąc pięćdziesięcioletniego dziedzictwa Polski.

Drodzy Państwo,

Jesteśmy Szkołą Wyższą w pełnym tego słowa znaczeniu. Naszą codziennością jest uprawianie nauki, prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie ich wyników w ramach specjalności zawodowych, które oferujemy. Jak każde środowisko naukowe odnotowujemy sukcesy, które dają nam powody do dumy, gdyż nieustannie się rozwijamy. Brak sukcesów zaś staramy się wykorzystać jako lekcję na przyszłość. Od 15 lat zgłębiamy i rozwijamy te dyscypliny i teorie naukowe, które są przedmiotem zainteresowania w regionie. Rozpoczynamy także nowatorski projekt wspólnych studiów z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Tak więc przybędzie nam nowy kierunek studiów w dziedzinie ekonomii.

Na pewno nie będę zmieniał tego, co już zostało zrobione. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę, że każdy ma swoją wizję i swój styl zarządzania. Jestem trzecim rektorem PPWSZ. Moi poprzednicy reprezentowali różne etapy rozwoju naszej Uczelni i ja również mam zamiar podtrzymać tę tradycję, a także kontynuować rozbudowę infrastruktury Kampusu Starego Szpitala w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, na które jest
w ministerstwie zielone światło. Mam nadzieję być rektorem, który wprowadzi uczelnię w kolejny etap. Pierwszą sprawą, którą chcę się zająć, jest stworzenie wydziałów. Myślę, że w przyszłym roku o tej porze będzie to możliwe. Przemawia za tym wiele atutów.

Już dawno obraliśmy swój kierunek. Przygotowujemy do zawodu – na poziomie akademickim. Na pewno wszyscy pamiętają, że na początku PPWSZ kształciła tylko na poziomie licencjatów. Dzisiaj już wiele kierunków oferuje wykształcenie zakończone tytułem magistra. To nie wszystko. Przewidujemy, że powstaną u nas studia doktoranckie, czyli studia trzeciego stopnia. Będzie to kolejny etap po powstaniu wydziałów, do tego potrzebna jest odpowiednia kadra i minima kadrowe oparte na pracownikach naukowych związanych z Tą Uczelnią! jako pierwszym miejscem pracy. Planuję również zwiększenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki. Myślę tu o takich propozycjach jak Bezpieczeństwo Narodowe i kierunki dotyczące Energii Odnawialnej i Logistyki. Bardzo zależy mi na silnej i wzajemnej relacji z regionem. Przymiotnik „Podhalańska” w nazwie uczelni mówi sam za siebie.

Wydaje mi się, że najlepszą reklamą są nasi zadowoleni absolwenci. Studenci, którzy zakończyli edukację, są jedynym wiarygodnym świadectwem na jakość edukacji w tej uczelni. To ich opinia, ich poziom zadowolenia jest motorem, który przyciągnie do nas młodzież. Wykładowcy też mają tu swoją niebagatelną rolę. Chcę, by nasi nauczyciele akademiccy byli związani z Tym miejscem. Co do konkurencyjności, uważam że nie należy skupiać się na tym, by być od kogoś lepszym. Chcę, byśmy pielęgnowali nasze tradycje, które świadczą o naszej regionalnej unikalności.

Dzisiejsza uroczystość ma specjalne znaczenie dla studentów, a szczególnie nowo przyjętych absolwentów szkół średnich, którzy od dnia dzisiejszego stają się częścią naszej społeczności akademickiej. Dlatego też część mojego wystąpienia kieruję przede wszystkim do Was, naszych najmłodszych studentów…

Drodzy Studenci pierwszego roku,

Studiowanie nie jest przymusem ani przykrym obowiązkiem. Po ukończeniu szkoły średniej każdy młody człowiek ma prawo – nie obowiązek – studiowania. Droga od zdania egzaminu maturalnego do uzyskania dyplomu jest pracochłonna, bo przecież nikt nie obiecuje: „że będzie łatwo” czy „bezproblemowo”. Zdarza się, że student zachowuje się, jakby był zmuszany do pobierania nauki i narzeka na wszystko: począwszy od warunków panujących na uczelni, planu zajęć, poprzez poziom kształcenia, aż po ilość materiału, który należy przyswoić do egzaminu. Tymczasem warto mieć poczucie, że jest się w gronie wybranych z wielu, że powinno się ciągle rozwijać, czerpać ze słów autorytetów oraz dążyć do jak najlepszego wykorzystania okresu nauki uniwersyteckiej.

Dawniej kończący studia absolwent nie bardzo wiedział „co ze sobą zrobić”, gdzie szukać pracy i jakiej. Teraz młodzież ma już tę świadomość znacznie wcześniej. Często jeszcze w szkole średniej musi ustalić ścieżkę kariery. Dlatego też przyjmuje się coraz częściej wizję uczelni, jako przedsiębiorstwa, które powinno być rządzone prawami rynku i oferować swoim klientom – studentom konkretne usługi, dające konkretne efekty, gdzie zapomina się o relacjach międzyludzkich. Kształcenie profesjonalne pozbawione przekazu kulturowego tworzy ludzi o niepełnych osobowościach, bez klarownego systemu wartości, a to one decydują o tym, jakimi jesteśmy. I na tej Uczelni te relacje mają być wyjątkowe, oparte na wartościach personalistycznych.

U progu nowego roku akademickiego składam najlepsze życzenia całej społeczności akademickiej. Kadrze nauczycieli akademickich życzę sukcesów naukowych, zdobycia stopni i tytułów naukowych, coraz lepszej jakości kształcenia. Pracownikom Administracji życzę, by ich praca przyczyniła się do rozwoju
i dobrego wizerunku Uczelni oraz sukcesów osobistych. Młodzieży akademickiej, a szczególnie studentom
I roku, życzę sukcesów w nauce, terminowego kończenia studiów, spełnienia oczekiwań w PPWSZ.

I tu jeszcze jeden apel: bardzo serdecznie proszę wszystkich pracowników i studentów, by nie czuli się na Uczelni gośćmi, lecz by mieli świadomość, że Uczelnia to my wszyscy razem. Kochani studenci! Jesteście najważniejsi!

Z takimi życzeniami skierowanymi do uczących i uczących się ogłaszam nowy rok akademicki 2016/2017 za otwarty.

QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT !!!"/

oprac. r/ źródło: Tanita Zborowska / PPWSZ Nowy Targ, zdjęcia Michał Adamowski
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl