Toyota Yaris
Aktualności
Sobota, 17 listopada 2018 10:00

I sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji

Przed nami pierwsza sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego nowej kadencji. Podczas uroczystego wydarzenia, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 19 listopada, nowo wybrani radni złożą uroczyste ślubowania, a następnie dokonają wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku oraz marszałka, wicemarszałków i członków ZWM. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10.30 w sali sesyjnej (UMWM, ul. Racławicka 56 w Krakowie, piętro VII).
Porządek obrad I sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego:

1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4a. Powołanie Komisji Skrutacyjnej – punkt do wprowadzenia.
5. Wybór Przewodniczącego Sejmiku.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Sejmiku.
6a. Wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku – punkt do wprowadzenia.
6b. Wybór Marszałka Województwa Małopolskiego – punkt do wprowadzenia.
6c. Wybór Wicemarszałków Województwa Małopolskiego i Członków Zarządu Województwa Małopolskiego – punkt do wprowadzenia.
6d. Wolne wnioski – punkt do wprowadzenia.
7. Zakończenie obrad I sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.


mat. prasowe Urzędu MArszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Toyota Yaris
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl