Kopalnia
Aktualności
Poniedziałek, 8 grudnia 2014 19:53

II Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Wystąpienie programowe marszałka Marka Sowy rozpoczęło obrady II sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Głównymi tematami obrad był skład osobowy komisji sejmikowych, pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na 2015 roku oraz wynagrodzenie marszałka.
Wśród gości na sesji był m.in. minister pracy i polityki społecznej W. Kosiniak-Kamysz, wojewoda Jerzy Miller, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, a także przedstawiciele małopolskich placówek edukacyjnych oraz policji i straży pożarnej. Na sali gościła także małopolska młodzież, która bierze udział w projekcie „Młody, wrażliwy i odpowiedzialny. Demokrata XXI wieku”.

Radni rozpoczęli obrady w niepełnym składzie 38 osób. Ostatnim radnym sejmiku został dziś Marcin Kuta, który otrzymał mandat w związku z rezygnacją Romana Ciepieli – wybranego na Prezydenta Tarnowa.

O priorytetowych działaniach dla sejmiku i zarządu województwa małopolskiego oraz wizji regionu za cztery lata mówił w swoim wystąpieniu programowym marszałek Marek Sowa. – Obdarzyliście mnie Państwo ponownie zaufaniem. Ten wybór to dla mnie nie tylko wielka radość, ale także ogromne wyzwanie – podziękował radnym marszałek. – Jestem pewien, że przed nami historyczna szansa. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy w Brukseli negocjacje RPO dla WM, a kilka tygodni temu podpisaliśmy w Krakowie Kontrakt Terytorialny. Jeszcze nigdy Małopolska nie miała zagwarantowanych tak dużych środków finansowych na rozwój. Warto zapamiętać tę kwotę, to łącznie 33 mld. zł – podkreślił gospodarz regionu.

Wśród najważniejszych projektów na kolejne lata marszałek Marek Sowa wymienił te zapewniające zrównoważony rozwój regionu, a zwłaszcza inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjne. Gospodarz Małopolski mówił również o silnej gospodarce, budowaniu przedsiębiorczego i innowacyjnego regionu, a także rozwoju rynku pracy. Wśród priorytetów wymienione zostały również projekty edukacyjne, kulturalne, społeczne oraz te związane z turystyką i budowaniem silnej marki regionu. Marszałek podkreślał, że szczególnie ważne są wszystkie inicjatywy, które wykorzystują potencjał Małopolan i wpływają na rozwój postaw obywatelskich. Jaka jeszcze ma być Małopolska za 4 lata? Czysta, ekologiczna i szanująca swoje środowisko naturalne – to według marszałka cechy, o które powinien dbać sejmik województwa. – Mamy kapitał na rozwój. To od nas zależy jak go wykorzystamy. Zachęcam Państwa do podejmowania dobrych decyzji. Dobrych dla całej Małopolski – podkreślił marszałek Marek Sowa, kończąc swoje przemówienie.

Dziś radni zadecydowali o składzie osobowym komisji, które działają przy Sejmiku Województwa Małopolskiego. Do prac w poszczególnych komisjach wybrani zostali:
Komisja Główna
Przewodniczący: Urszula Nowogórska, I Wiceprzewodniczący: Kazimierz Barczyk, II Wiceprzewodniczący: Witold Kozłowski, Członkowie: Adam Domagała, Zdzisław Filip, Marek Sowa, Grzegorz Lipiec, Leszek Zegzda,

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Adam Kwaśniak, I Wiceprzewodniczący: Paweł Śliwa, Członkowie: Marek Haber, Wojciech Skruch, Witold Kozłowski, Stanisław Barnaś, Marcin Kuta.

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów
Przewodniczący: Bolesław Łączyński, I Wiceprzewodniczący: Wojciech Skruch, II Wiceprzewodniczący: Adam Kwaśniak, Członkowie: Barbara Dziwisz, Jacek Krupa, Marek Sowa, Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka, Łukasz Smółka, Jan Tadeusz Duda, Stanisław Sorys, Adam Domagała

Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Przewodniczący: Jacek Soska, I Wiceprzewodniczący: Bolesław Łączyński, II Wiceprzewodniczący: Anna Pieczarka, Członkowie: Jacek Krupa, Paweł Śliwa, Łukasz Smółka, Stanisław Barnaś, Stanisław Pasoń, Urszula Nowogórska

Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
Przewodniczący: Adam Domagała, I Wiceprzewodniczący: Łukasz Smółka, II Wiceprzewodniczący: Stanisław Barnaś, Członkowie: Bolesław Łączyński, Bogusław Sonik, Marek Wierzba, Paweł Śliwa, Jarosław Szlachetka, Zdzisław Filip, Adam Kwaśniak, Wojciech Kozak

Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Przewodniczący: Grzegorz Biedroń, I Wiceprzewodniczący: Bogusław Sonik, II Wiceprzewodniczący: Stanisław Pasoń, Członkowie: Kazimierz Barczyk, Jacek Krupa, Maria Siuda, Jan Hamerski, Jadwiga Emilewicz, Andrzej Wójcik, Wojciech Skruch, Rafał Stuglik, Urszula Nowogórska, Stanisław Barnaś,

Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Przewodniczący: Barbara Dziwisz, I Wiceprzewodniczący: Jarosław Szlachetka, II Wiceprzewodniczący: Adam Domagała, Członkowie: Jerzy Fedorowicz, Grzegorz Lipiec, Maria Siuda, Leszek Zegzda, Grzegorz Biedroń, Jan Tadeusz Duda, Urszula Rusecka, Adam Kwaśniak

Komisja Kultury
Przewodniczący: Jerzy Fedorowicz, I Wiceprzewodniczący: Rafał Stuglik, II Wiceprzewodniczący: Adam Domagała, Członkowie: Barbara Dziwisz, Marcin Kuta, Grzegorz Lipiec, Małgorzata Radwan – Ballada, Bogusław Sonik, Anna Pieczarka, Jadwiga Emilewicz, Jarosław Szlachetka, Jan Hamerski, Adam Kwaśniak

Komisja Ochrony Zdrowia
Przewodniczący: Marcin Kuta, I Wiceprzewodniczący: Wojciech Grzeszek, II Wiceprzewodniczący: Małgorzata Radwan – Ballada, Członkowie: Jerzy Fedorowicz, Józefa Szczurek – Żelazko, Marek Wierzba, Urszula Nowogórska, Stanisław Pasoń, Wojciech Kozak, Marek Haber

Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej
Przewodniczący: Józefa Szczurek – Żelazko, I Wiceprzewodniczący: Stanisław Barnaś, II Wiceprzewodniczący: Maria Siuda, Członkowie: Marek Haber, Marcin Kuta, Małgorzata Radwan – Ballada, Urszula Rusecka, Wojciech Grzeszek, Jan Tadeusz Duda, Wojciech Kozak, Andrzej Wójcik

Komisja Statutowo - Prawna
Przewodniczący: Paweł Śliwa, I Wiceprzewodniczący: Kazimierz Barczyk, Członkowie: Grzegorz Lipiec, Stanisław Sorys

Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za granicą
Przewodniczący: Bogusław Sonik, I Wiceprzewodniczący: Marek Wierzba, Członkowie: Kazimierz Barczyk, Jerzy Fedorowicz, Witold Kozłowski, Zdzisław Filip, Stanisław Sorys

Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii
Przewodniczący: Jadwiga Emilewicz, I Wiceprzewodniczący: Grzegorz Lipiec, Członkowie: Jacek Krupa, Jan Tadeusz Duda, Andrzej Wójcik, Łukasz Smółka

Komisji ds. Strategii Karpackiej
Przewodniczący: Jan Hamerski, I Wiceprzewodniczący: Barbara Dziwisz, Członkowie: Leszek Zegzda, Grzegorz Biedroń, Witold Kozłowski

Sejmik ustalił także wysokość wynagrodzenia Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze: 6500,00 zł, dodatek funkcyjny: 2500,00 zł, dodatek specjalny: 2065,22 zł dodatek za wysługę lat stosownie do uprawnień.

W ramach dzisiejszych obrad miało miejsce również pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na następny rok. 1056 mln zł – to prognozowane dochody województwa, a 1115 mln zł to limit wydatków na 2015 rok. Natomiast deficyt budżetowy ma wynieść 59 mln zł. Największą pozycję wśród dochodów budżetu województwa, czyli 387,2 mln zł stanowić będą udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Dotacje na programy UE wyniosą 268 mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 181 mln zł, a subwencja ogólna - 136 mln zł. – Nie da się ukryć, że rok 2015 jest czasem, zmian okresu programowania, co wpływa na, że wydatki w tym roku będą nieco mniejsze. Na olbrzymią falę unijnych pieniędzy dla Małopolski będzie trzeba poczekać do 2016 roku – mówił marszałek Marek Sowa.

Największe wydatki w przyszłym roku będą stanowić te związane na transportem, administracją publiczną, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz rolnictwem. W budżecie zarezerwowano również środki na projekty edukacyjne, pomoc społeczną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo publiczne oraz rozwój sportu i turystyki. – Wierzę, że ten budżet również będzie odpowiadał realiom gospodarczym, w jakich funkcjonuje województwo, a jednocześnie zaspokajał potrzeby mieszkańców naszego regionu – mówił marszałek Marek Sowa. – Od kilku lat Małopolska może się pochwalić doskonale oszacowanym budżetem. W tym czasie nie mieliśmy problemów z finansowaniem ważnych inwestycji – zauważył gospodarz Małopolski. Marszałem zapowiedział również, że było to dopiero pierwsze czytanie projektu budżetu, a intensywne prace nad dokumentem trwać będą w kolejnych tygodniach tak, by jak najszybciej Zarząd Województwa mógł przedstawić radnym ostateczną wersję budżetu.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl