Aktualności
Czwartek, 1 września 2016 11:22

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów: O ekologicznym transporcie i gminach przyjaznych NGO

Czy ekonomia społeczna może pomóc w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego? Jaka jest polityka transportowa Małopolski? Skąd zdobywać środki na nietypowe projekty samorządowe? – odpowiedzi na te i inne pytania można było uzyskać na kolejnym posiedzeniu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski.
Wręczono również Małopolskie Wektory Współpracy 2016. W obradach wzięli udział marszałek Jacek Krupa i wicemarszałek Stanisław Sorys.

Marszałek Małopolski w trakcie obrad Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski przedstawił założenia rozwoju ekologicznego transportu w regionie. Jak podkreślił, najważniejszą rolę odgrywa w nim kolej.

- Od grudnia 2013 roku, kiedy to powołaliśmy do życia spółkę Koleje Małopolskie, w transporcie kolejowym w naszym województwie dokonał się prawdziwy przełom. Na tory wyjechały nowoczesne pociągi, dzięki którym mieszkańcy i turyści podróżują po regionie nie tylko szybko i wygodnie, ale też tanio. A to dopiero początek dalszego rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce – zapowiadał zebranym na forum samorządowcom marszałek Jacek Krupa .

Jak podkreślał marszałek Krupa – w politykę rozwoju ekotransportu wpisują się też ogromne inwestycje w infrastrukturę rowerową. Do końca 2020 roku zakończy się m.in. budowa Sieci Tras Rowerowych, w skład której wchodzi 8 rowerowych szlaków (m.in. Wiślana Trasa rowerowa, VeloPrądnik, VeloSkawa itp.). To blisko 1000 km dróg dla miłośników dwóch kółek.

Obecny na forum wicemarszałek Stanisław Sorys zachęcał z kolei samorządowców do aktywnego korzystania ze środków unijnych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

- Wśród trwających aktualnie konkursów można zawalczyć m.in. o środki na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, rozwój miejscowości uzdrowiskowych czy usługi opiekuńcze i interwencję kryzysową – wyliczał w trakcie swojego wystąpienie wicemarszałek Stanisław Sorys.

Wójtowie i burmistrzowie mogli też zapoznać się m.in. z harmonogramem konkursów na przyszły rok. Już wiadomo, że planuje się uruchomić wsparcie na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, gospodarkę odpadami czy rewitalizacje terenów poprzemysłowych.

To posiedzenie forum było też doskonałą okazją do rozstrzygnięcia IX edycji konkursu Małopolskie Wektory Współpracy 2016, któremu od lat patronuje Województwo Małopolskie. Inicjatywa nagradza te samorządy, które wzorowo współpracują z organizacjami pozarządowymi. Zwycięzcą w tegorocznej edycji została gmina Jordanów, na drugim miejscu znalazła się gmina Koszyce, na trzecim – gmina Niepołomice.

- Organizacje pozarządowe są dla nas samorządowców atrakcyjnym partnerem. Po pierwsze – przyjmują na swoje barki realizację całej gamy zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego: od organizacji imprez o charakterze kulturalnym czy sportowym, poprzez działania integrujące niepełnosprawnych czy osoby starsze aż po tworzenie warunków do współpracy międzynarodowej – mówił podczas wręczenie nagród marszałek Jacek Krupa, dodając, że Małopolskie Wektory Współpracy spełniają w tych relacja ważną rolę – Cieszę się, że dzięki tej inicjatywie mieszkańcy regionu mają okazję poznać te najlepsze z najlepszych praktyk w kontaktach między trzecim sektorem a administracją samorządową – zakończył marszałek.

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl