Aktualności
Piątek, 14 czerwca 2013 01:20

Finał Święta Małopolski: Medale Honorowe rozdane

Na uroczystej gali w Operze Krakowskiej osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Małopolski odebrały z rąk marszałka Marka Sowy i przewodniczącego sejmiku Kazimierza Barczyka Medale Honorowe. Złoty medal otrzymał Krzysztof Penderecki - kompozytor, dyrygent, pedagog, profesor krakowskiej Akademii Muzycznej. Galę, kończącą tegoroczne obchody Święta Małopolski, uświetnił występ Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod batutą laureata.
Rozpoczynając galę Święta Małopolski marszałek Marek Sowa przypomniał postać Jana Pawła II. Podkreślał również, jak bardzo przez ostatnie lata zmieniła się Małopolska: - Dziś jesteśmy liczącym się partnerem, nie tyko na arenie narodowej, ale także w Europie. Nasz głos się liczy i nie jesteśmy już anonimowi. Ciągle pracujemy nad tym, aby Małopolska była regionem coraz silniejszym i lepszym. Wygraliśmy batalię o fundusze europejskie – te prawie 3 mld euro to są pieniądze dla Małopolski. Mamy nadzieję, że dzięki nim Małopolska będzie rozwijać się jeszcze szybciej. Mamy ogromny kapitał ludzi wybitnych, osiągających sukcesy na arenie międzynarodowej, dzięki którym Małopolska nie brzmi już obco. Mamy instytucje i organizacje, które koncentrują wysiłki na poprawie warunków życia Małopolan. Dziś w symboliczny sposób chcemy im podziękować. Niech ta gala będzie wspólnym świętowaniem ich dokonań – mówił marszałek.

Gości i laureatów przywitał także Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego: - To święto ma swoje dopełnienie poprzez medale – złote, srebrne i brązowe, rozdawane od trzech lat. Państwo, laureaci, jesteście w koronie Małopolski szlachetnymi kamieniami, ozdobą. Jesteście chlubą, dumą i dla nas to wielki zaszczyt, że przyjmujecie ten honor. Dziś mówimy wam: dziękujemy – za to, że waszą pracą, życiem, działalnością, przysłużyliście się naszej małopolskiej wspólnocie.

Marszałek Marek Sowa i przewodniczący Kazimierz Barczyk wręczali laureatom medale i czerwone róże.

ZŁOTY MEDAL

Najwyższe odznaczenie otrzymał w tym roku prof. Krzysztof Penderecki - za wspieranie artystycznych przedsięwzięć w regionie, wkład w rozwój polskiej i światowej muzyki symfonicznej, wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, ideę utworzenia Europejskiego Centrum Muzyki - pierwszego tak ukształtowanego ośrodka rozwijania młodych talentów muzycznych w Polsce i w Europie.

- Ponieważ dostałem złoty medal, mogę spocząć na laurach – żartował po odebraniu nagrody Krzysztof Penderecki. - Cieszę się, że otrzymuję to wyróżnienie tuż po otwarciu Lusławic, które mam nadzieję, będą promieniować, kształcić najzdolniejszą młodzież muzyczną. Wiem, jak było trudno wybudować tę salę w Lusławicach, ale uparłem się i udało się. I mam marzenia dotyczące Krakowa i rozpoczętych starań o budowę sali koncertowej. Życzę, żeby i tu się to udało, bo to wstyd, że Kraków nie ma sali koncertowej – dodał.

SREBRNE MEDALE:

prof. Adam Bielański - wybitny polski naukowiec w dziedzinie chemii, za ogromny wkład w rozwój badań z zakresu chemii nieorganicznej w Polsce, stworzenie krakowskiej szkoły katalizy, aktywną działalność badawczą i dydaktyczną, wybitny dorobek naukowy, znakomite publikacje i opracowania z dziedziny chemii, wychowanie wielu pokoleń naukowców oraz zaangażowanie w rozwój polskiej i światowej nauki.

prof. Andrzej Zoll– profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, za wkład w rozwój polskiego systemu sądownictwa, konsekwentną ochronę praw człowieka i zwalczanie nierówności społecznych, kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz umocnienia demokracji, wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi regionu.

Caritas w Małopolsce - jedna z najważniejszych polskich instytucji charytatywnych. Nagrodzono aktywną działalność społeczną i dobroczynną, kształtowanie postaw i wartości chrześcijańskich, inicjowanie działań promujących wolontariat, budowanie pozytywnych wzorców i umacnianie więzi międzyludzkich oraz nieustającą troskę o najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu.

Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność - za obronę największych wartości, jakimi są wolność i godność człowieka, konsekwentną walkę o ochronę praw pracowniczych, wkład w przemiany demokratyczne kraju oraz stanie na straży wolności słowa.

BRĄZOWE MEDALE:

ks. Andrzej Augustyński - za inicjowanie licznych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży potrzebujących opieki i wsparcia, wprowadzanie młodych ludzi w świat prawdziwych wartości oraz stworzenie wzorcowej organizacji o unikatowym programie wychowawczo-edukacyjnym skierowanym do młodzieży.

Stanisława Centkowska - Ambasador Dobrej Woli UNICEF i Kawaler Orderu Uśmiechu, całe życie zawodowe związana ze służbą zdrowia oraz pomocą społeczną. Doceniono jej aktywną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, stworzenie nowoczesnej placówki będącej wzorem działań w zakresie pomocy społecznej, konsekwentne działania mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, inicjowanie przedsięwzięć niosących pomoc dzieciom i młodzieży oraz wprowadzanie najwyższych standardów do systemu opieki społecznej.

Maria Kanior - działa na rzecz włączania osób starszych do systemu dokształcania i poszerzania ich wiedzy oraz podtrzymywania więzi społecznych i relacji międzyludzkich. Jest autorką licznych inicjatyw na rzecz seniorów. Medal otrzymała za aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności, pielęgnowanie kulturalnego rozwoju Ziemi Tarnowskiej, inicjowanie przedsięwzięć służących aktywizacji słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz społeczne zaangażowanie w rozwój regionu.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - za znaczący wkład w rozwój polityki gospodarczej w regionie, aktywne działania promujące małopolskich przedsiębiorców, kształtowanie dobrych praktyk i propagowanie etyki w działalności gospodarczej oraz inicjowanie działań na rzecz rozwoju małopolskiej przedsiębiorczości.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu - za przełamywanie barier i budowanie międzynarodowego dialogu społecznego, aktywne prowadzenie edukacji historyczno-politycznej, wdrażanie licznych projektów edukacyjnych i artystycznych, propagowanie najwyższych wartości społecznych takich jak tolerancja, szacunek i prawa człowieka oraz inicjowanie działań na rzecz jednoczenia pokoleń i narodów.

Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy - popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Małopolski, przyczyniając się do ochrony środowiska przyrodniczego regionu. Docenione zostało inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, promocja turystyki górskiej oraz popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych regionu, działalność edukacyjna i troska o ochronę dóbr kultury oraz kreowanie licznych przedsięwzięć promujących Małopolskę.

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Nowym Sączu - to jedna z najstarszych organizacji społecznych w Polsce, a medal otrzymała za działalność na rzecz pielęgnowania i podtrzymywania kulturalnych tradycji Nowego Sącza i Sądecczyzny, umacnianie jego pozycji jako znaczącego ośrodka kulturalnego w regionie, propagowanie właściwych wzorców społecznych oraz zaangażowanie w rozwój potencjału kulturowego regionu.

---

Święto Małopolski jest obchodzone od 2009 roku. Zostało ustanowione przez sejmik województwa z okazji przypadających wtedy rocznic : 30-lecia mszy papieskiej na Błoniach, 20-lecia wolnej Polski i 10-lecia samorządu regionalnego. Jest to dla Małopolan okazja do wspólnego wspominania najważniejszych dla regionu wydarzeń i poznawania największych atrakcji Małopolski, a przez to budowania małopolskiej wspólnoty i umacnianiu tworzących ją więzów.

opr. s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl