Aktualności
Sobota, 3 lipca 2021 08:41

Filmowe podsumowanie projektu Muzea Otwarte

Projekt Muzea Otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.


Przez ostatnie dwa lata ośmiu partnerów, w tym muzea słowackie oraz polskie muzea w Małopolsce i na Śląsku, wspólnie realizowało projekt pod nazwą "Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. Głównym celem Projektu było podniesienie poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza poprzez pełniejsze wykorzystanie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa tego regionu Europy.

W ramach Projektu powstały ogrody edukacyjno-sensoryczne, wystawy, przeprowadzono prace remontowe, wykonano makiety, tyflografiki i zrealizowano wiele innych pomysłów mających na celu przybliżenie dóbr kultury, w szczególności uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu to ponad 3 mln. euro.

Konferencja podsumowująca działania w ramach Projektu, która miała miejsce w Muzeum Lotnictwa Polskiego w dniu 28 czerwca, stanowiła okazję do podsumowania wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu jak również stopnia osiągnięcia wskaźników, które zostały założone do zrealizowana. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli instytucji partnerskich, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wspólnego Sekretariatu INTERREG Polska-Słowacja, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji jak też publicznych instytucji, zainteresowanych Projektem.Projekt współfinansowany jest ze środków programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl