Aktualności
Czwartek, 15 sierpnia 2013 23:49

Dyrektorem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY została Agnieszka Pyzowska

NOWY TARG/KIEŻMARK. Podczas pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY wybrano władze nowego stowarzyszenia. Zgromadzenia składa się z 14 osób. 7 reprezentuje Związek Euroregion Tatry - Władysław Bieda, Paweł Dziuban, Antoni Karlak, Michał Jarończyk, Stanisław Łukaszczyk, Grzegorz Niezgoda, Bogusław Waksmundzki).
Pozostała "siódemka" to przedstawiciele Združenia Region Tatry - Štefan Bieľak, Michal Biganič, Jozef Ďubjak, Igor Kredátus, Štefan Kubík, Peter Petko, Jozef Repaský.

Przypomnijmy w środę w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej uroczyście podpisano Konwencję o utworzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Podpisy pod dokumentem złożyli - przewodniczący Rady Związku Euroregion Tatry Bogusław Waksmundzki oraz przewodniczącego Rady Združenia Region "Tatry" - Jozef Ďubjak.

Z Nowego Targu wójtowie i burmistrzowie samorządów wchodzących w skład ET udali się do słowackiego Kieżmarku, gdzie zorganizowano pierwsze Walne Zgromadzenie, w trakcie którego podpisany został statut EUWT oraz wybrano władze Ugrupowania. O uroczystościach nowotarskich pisaliśmy w artykule Podpisano Konwencję o utworzeniu EUWT.

Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Štefan Bieľak, burmistrz Miasta Spiska Bela oraz współprzewodniczący polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT, która opracowała Konwencję i Statutu Ugrupowania. Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia został Bogusław Waksmundzki, Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”i Współprzewodniczący Komisji ds. EUWT ze strony polskiej.

Z kolei Dyrektorem Ugrupowania, który jest statutowym organem wykonawczym i kieruje jego działalnością, wybrano Agnieszkę Pyzowską, pracownika biura Związku Euroregion Tatry w Nowym Targu, koordynatora projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Wybrano również członków Rady Nadzorczej, która pełnić będzie funkcję organu kontrolnego Ugrupowania. Rada 6 członków, z których 3 reprezentuje Związek Euroregion „Tatry” (Paweł Cetera, Adam Sawina i Edward Tybor) i 3 reprezentuje Združenie Region „Tatry” ( Ľudmila Gnojčáková, pan Jan Pávlík i pan Alexander Slafkovský).

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl