Aktualności
Środa, 12 czerwca 2013 06:10

Dwie sesje Rady Miasta Zakopane. Tematy wiodące to sprzedaż PKL i składowsko na Zoniówce

ZAKOPANE. W tym tygodniu radni zakopiańscy obradować będą dwa razy. Sesje odbędą się dzień po dniu. Pierwsza w środę - poświęcona będzie głównie okolicznościom towarzyszącym zakupowi Polskich Kolei Linowych, gdzie jako kupującego wskazuje się spółkę Polskie Koleje Górskie. Drugi temat to prywatyzacja spółki Polskie Tatry.
Radnym przedłożona ma być dokumentacja związana z procesem nabywania przez spółkę komunalną PKG akcji Polskich Kolei linowych SA oraz przedstawiona pełna informacja w tej sprawie. Wobec wielu niejasności (pisaliśmy o tym tutaj) wyjaśnień domagali się radni.

Kolejny punkt środowej sesji to informacja burmistrza Zakopanego na temat zabezpieczenia majątku i interesów gminy w związku z kolejnym ogłoszeniem przez Ministerstwo Skarbu prywatyzacji spółki Polskie Tatry.

Decyzja ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji przedsiębiorstwa zapadła 19 kwietnia 2010 roku. Według tzw. karty prywatyzacyjnej trwa drugi etap, czyli negocjacje podjęte na podstawie publicznego zaproszenia. Data składania ofert wstępnych to 28 czerwca.

W czwartek po południu zakopiańscy radni spotkają się ponownie. Tematem obrad, kolejny raz będą zmiany w uchwale dotyczącej Regulaminu Eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka" w Zakopanem.

Dla przypomnienia - miesiąc temu, podczas majowej sesji radni mieli zdecydować o zmianie uchwały dotyczącej Regulaminu Eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Zoniówka” w Zakopanem. Chodziło o usankcjonowanie decyzji burmistrza Zakopanego, który zawnioskował do Marszałka Województwa Małopolskiego o przekwalifikowanie składowiska odpadów na Zoniówce w Zakopanem, z instalacji zastępczej na regionalną. Zrobił to wbrew wcześniejszym deklaracjom i obietnicom złożonym mieszkańcom. W efekcie Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę ustanawiającą Zakład Zoniówka - regionalnym. Zaczęły więc obowiązywać dwa wykluczające się akty prawne - decyzja radnych o Zoniówce jako instalacji zastępczej przyjmującej jedynie odpady z własnego terenu oraz decyzja sejmiku o ustanowieniu tu składowiska regionalnego, na które można przywozić śmieci z zewnątrz. Jak tłumaczył przewodniczący Rady Miasta Jerzy Zacharko - radni nie wiedzieli o tej sytuacji. O zawirowaniu wokół Zoniówki pisaliśmy w artykule Burmistrz podjął decyzję wbrew woli mieszkańców.

Radio Alex, s/
Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl