Aktualności
Środa, 27 kwietnia 2016 14:15

Ćwiczenia z zakresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej (zdjęcia)

W lipcu w Polsce organizowane są przedsięwzięcia wymagające szczególnego zaangażowania służb funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa. Będzie to odbywająca się w Warszawie doroczna sesja Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Światowe Dni Młodzieży. Funkcjonariusze Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej wzięli udział w ćwiczeniach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.
Przedsięwzięcia tej rangi wiążą się z koniecznością udziału Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium kraju, w zakresie jej właściwości służbowej, a w szczególności realizacji zadań dotyczących zagwarantowania bezpieczeństwa na granicach Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia płynnego ruchu uczestników przyjeżdżających spoza strefy Schengen na Szczyt NATO i ŚDM 2016, a także zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom ze strony cudzoziemców przebywających na terenie Polski i wjeżdżających na jej terytorium. Jedną z planowanych form realizacji zadań przez Straż Graniczną jest tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych realizowane w ramach i na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej planu oraz z uwzględnieniem krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych.

W tym celu zorganizowano ćwiczenie pozwalające na praktyczną ocenę stopnia przygotowania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej do ewentualnego tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, w którym uczestniczyli funkcjonariusze placówek mu podległych oraz służby współdziałające z kraju i państw sąsiednich.

Ćwiczenia odbywały się w dziesięciu wytypowanych miejscach (przejścia drogowe, kolejowe i lotnicze) m.in. w Cieszynie – Boguszowicach, Gorzyczkach (A1), Chyżnem, Trzebini i Piwnicznej – Zdroju. W przedsięwzięcie zaangażowanych zostało 56 funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 48 osób ze służb współdziałających.

Ćwiczenia z zakresu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obserwował Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk SG Tomasz Praga, któremu towarzyszyli Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego KGSG płk SG Andrzej Fijałkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych MSWiA Grzegorz Polak oraz Komendanci Sląsko – Małopolskiego Oddziału SG na czele z Komendantem płk SG Jackiem Gartmanem. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele służb biorących udział w ćwiczeniach (Policja, Izba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego, Policja Województwa Morawsko-śląskiego, Żandarmeria Wojskowa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).

Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk SG Tomasz Praga odwiedził również Placówkę SG w Bielsku – Białej oraz Punkt Kontaktowym dla Wspólnej Placówki w Chotebuzie.

opr.s/

źródło: Śląsko-Małopolski OSG

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl