Aktualności
Czwartek, 9 października 2014 14:49

Ćwiczą, żeby być gotowymi do niesienia pomocy. Trenażer pożarowy w Zakopanem (zdj.)

Nowoczesny trenażer pożarowy stanął przy komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Przez kilka dni strażacy z powiatu tatrzańskiego mieli okazję ćwiczyć zachowanie w warunkach zbliżonych do prawdziwego pożaru.
Mobilna komora rozgorzeniowo-dymowa (trenażer pożarowy) została zakupiona w grudniu 2011 r. przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Celem zakupu komory jest realizacja planu szkoleń strażaków PSP i OSP w województwie małopolskim. Mobilność komory pozwala na prowadzenie szkoleń na terenie jednostek macierzystych, co znacząco ułatwia logistykę prowadzenia szkoleń oraz obniża ich koszty.

Technologia, w której wykonany jest trenażer pozwala wiernie oddać warunki panujące podczas rzeczywistych pożarów. Urządzenie umożliwia symulację pożarów: obiektów mieszkalnych, magazynowych, warsztatowo-przemysłowych itp. z wystąpieniem rzeczywistego ognia. Różnorodność i elastyczność konfiguracji wnętrza, możliwość zadymienia, generowania efektów dźwiękowych i świetlnych umożliwiają realizację różnych wariantów symulacji, zarówno pojedynczych pożarów jak i ciągów zdarzeń. Urządzenie wyposażone jest ponadto w: „gorące drzwi” z funkcją dymienia framugi oraz generator eksplozji.

Podczas ćwiczeń strażacy używają prądów wodnych. Natarcie może być prowadzone przez drzwi, dach, okno oraz od dołu (poprzez właz).

Urządzenie pozwala na ugaszenie pożaru wyłącznie w przypadku stosowania prawidłowej techniki i taktyki gaszenia, odpowiedniej do klasy symulowanego pożaru.

Strażacy podczas procesu ćwiczeń w komorze są pod stałą kontrolą prowadzącego instruktora oraz wizyjną (podczerwień i termowizja) ze stałą rejestracją obrazu. Monitorowaniu podlega również otoczenia miejsca ćwiczeń. Nad bezpieczeństwem szkolonych czuwają automatyczne systemy kontroli i monitoringu warunków panujących wewnątrz urządzenia. Stale monitorowane są rozkłady temperatur (max. 800 oC) oraz stężenia gazów palnych. W każdym momencie ćwiczeń istnieje możliwość natychmiastowego ich przerwania z jednoczesnym oświetleniem i błyskawicznym przewietrzeniem wnętrza komory.

rk-w/ zdjęcia Piotr Korczak

źródło: Podhale24

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl