Aktualności
Poniedziałek, 2 marca 2015 23:05

Cudzoziemcy kontrolowani przez Straż Graniczną

Funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w ciągu ostatnich dni przeprowadzili kontrole legalności pobytu cudzoziemców w Krakowie i Zakopanem. Zainteresowano się Gruzinem, Białorusinem i obywatelem Arabii Saudyjskiej.
Okazało się, że cudzoziemcy przebywali w Polsce legalnie, lecz nie posiadali przy sobie dokumentów pobytowych. Dokumenty zostawili w miejscu zamieszkania, choć zgodnie z przepisami powinni je mieć przy sobie. Mężczyźni zostali ukarani mandatami bądź pouczeni.

Z kolei na lotnisku w Katowicach - Pyrzowicach podczas odprawy granicznej na kierunku wyjazdowym z Polski funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali obywatela Sudanu. Mężczyzna posiadał przy sobie jedynie przeterminowaną austriacką kartę pobytu. W związku z brakiem dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium RP Sudańczyk został osadzony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie pozostanie do momentu wydania decyzji zobowiązującej go do powrotu.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku dwóch obywatel Chin i Nigeryjczyka, którzy nie posiadali wiz. W wyniku sprawdzeń dokonanych przez funkcjonariuszy okazało się, iż posiadają legalny pobyt na terytorium Austrii. Cudzoziemcy zostali pouczeni i poinformowani o obowiązku powrotu do kraju członkowskiego, w którym posiadają tytuł pobytowy oraz o zasadach przekraczania granicy Państw Schengen.

Podczas kontroli legalności prowadzenia działalności gospodarczej na targowiskach miejskich w Mysłowicach i Grodkowie ujawniono dwóch obywateli Bułgarii, którzy prowadzili działalność handlową bez zgłoszenia jej do ewidencji działalności gospodarczej. Za popełnione wykroczenia cudzoziemcy zostali ukarani mandatami.

Pięciu obywateli Ukrainy, którzy zostali zatrzymani w wyniku kontroli przeprowadzonych w Gliwicach, Komorowie, Krakowie, Przysieczy i Mysłowicach, wykorzystywało posiadane wizy niezgodnie z deklaracją. Zamiast podjąć pracę w Polsce, wyjechali do innych państw UE w celach turystycznych bądź zarobkowych. Wszyscy, na mocy wydanych przez straż graniczną decyzji, zostali zobowiązani do powrotu.

źródło: Śląsko-Małopolski OSG

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl