Aktualności
Piątek, 26 sierpnia 2016 11:09

Coraz mniej bydła w Małopolsce

Wczoraj obradowała Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego. Głównym tematem posiedzenia był stan pogłowia bydła w Małopolsce.
Radni wysłuchali raportu poświęconego zmniejszaniu się pogłowia bydła. Głos w dyskusji zabrał obecny na posiedzeniu poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, który porusza tę kwestię także podczas obrad w Brukseli. Natomiast członkowie komisji zwrócili uwagę, że liczba bydła w regionie i kraju osiągnęła niespotykane dotąd niskie rozmiary. Ma to szczególny wpływ na rynek mleczarski, bowiem stale maleje opłacalność produkcji mleka.

Kolejnym punktem obrad było zapoznanie Komisji ze stanem prac nad porejestrowym doświadczalnictwem odmian w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem proponowanych i przygotowywanych odmian, które znalazłyby zastosowanie w ekologicznym rolnictwie. O stanie badań informowała radnych dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach Jolanta Madejska. Komisja omówiła też kwestię pozycji, jaką w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zajmuje przestrzeń rolnicza oraz zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję sejmiku. Prezentację w tej sprawie przedstawił pełnomocnik zarządu województwa ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Janusz Sepioł.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Koronawirus
Najczęściej czytane
Reklama
Bajania
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl