Aktualności
Czwartek, 28 grudnia 2017 20:07

Budżet Małopolski na 2018 rok został przyjęty

Podczas XLIV sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni przyjęli budżet Małopolski na przyszły rok. Blisko połowę z niego będą stanowić wydatki na inwestycje nastawione na rozwój regionu i służące jego mieszkańcom.


Grudniową sesję rozpoczęły występy grup kolędniczych: „Małe Podhale” z gminy Jabłonka oraz kolędników z Białego Dunajca, którzy swoim śpiewem wprowadzili nieco świątecznego nastroju do obrad. Kolędnicy złożyli też tradycyjne, ludowe życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku.- Budżet województwa na przyszły rok jest ściśle związany z wieloletnią prognozą finansową, a także Małopolskim Planem Inwestycyjnym. Nastawiamy się na zadania wieloletnie, na które w najbliższych latach przeznaczymy ok. 9 mld zł. Wśród nich jest m.in. budowa kolejnych obwodnic miast i rozbudowa dróg wojewódzkich, dalszy rozwój przewozów kolejowych i zakup kolejnych pociągów, kontynuacja budowy sieci tras rowerowych VeloMałopolska czy rozwój systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. Wyraźnie widać, że działania transportowe, które mają największy wpływ na rozwój naszego regionu, będą naszym priorytetem zarówno w 2018 roku, jak i w przyszłości - mówił, prezentując założenia przyszłorocznego budżetu, marszałek Jacek Krupa.

Przyjęty przez małopolskich radnych budżet na przyszły rok zakłada prognozę dochodów na poziomie 1 635 846 880 zł i wydatków w wysokości 1 771 084 918 zł. Blisko połowę tej ostatniej kwoty stanowią wydatki przeznaczone na inwestycje – 824,6 mln zł, co stanowi 46,6% w strukturze wszystkich wydatków.

Spośród zaplanowanych do wydania ponad 1,7 mld zł z przyszłorocznego budżetu zdecydowanie przeważają środki przeznaczone na transport – to ponad 879 mln zł, czyli blisko połowa całej puli. Kolejne – pod względem wysokości środków są: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (174,9 mln zł), polityka społeczna, w tym wsparcie rodziny i pomoc społeczna (119,5 mln zł), oświata (89,4 mln zł) i nauka (26,6 mln zł).Spośród inwestycji zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie, największe nakłady zostaną przeznaczone na:
- rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich (m.in. rozbudowa DW 968 Lubień-Zabrzeż, rozbudowa DW 958 Chabówka-Zakopane, rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa – Dąbrowa) – 266 mln zł,
- budowa obwodnic miast (m.in. obwodnice Babic, Gdowa, Wolbromia, Miechowa, Waksmundu-Ostrowska-Łopusznej, Skawiny) – 141,4 mln zł,
- budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych VeloMałopolska – 61,5 mln zł,
- rozwój systemy Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej – 16,5 mln zł,
- budowa Małopolskiego Centrum Nauki – 15,8 mln zł,
- modernizacja kształcenia zawodowego – 10,3 mln zł,
- kontynuacja Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – 6,3 mln zł,
- rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej – 20,9 mln zł,
- rozwój bazy medycznej (m.in. doposażenie w sprzęt medyczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II; utworzenie Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie; rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie) – 9 mln zł,
- modernizacja, doposażenie i rozwijanie oferty obiektów kultury (m.in. Centrum Sztuki Mościce, Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie) – 11,5 mln zł,
- Małopolskie Boiska (nowy projekt zakładający wymianę nawierzchni na przyszkolnych boiskach sportowych) – 9 mln zł,
- Mecenat Małopolski – 4,6 mln zł,
- Małopolskie Remizy – 3 mln zł,
- konkurs Niezwykła Małopolska Wieś – 1,7 mln zł.

Po trwającej kilka godzin debacie małopolscy radni przyjęli budżet województwa na 2018 rok. „Za” głosowały 21 osoby, przy 15 głosach wstrzymujących się.

opr.s/ zdj UMWM

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl