Aktualności
Poniedziałek, 10 sierpnia 2015 20:08

Brzeszcze - referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej - nieważne

W niedzielę 9 sierpnia w Gminie Brzeszcze przeprowadzono referendum dotyczące istnienia straży miejskiej. Głosowanie zostało uznane za nieważne. Do urn wybrała się zbyt mała liczba uprawnionych mieszkańców.
- Kwestie dotyczące likwidacji straży miejskich (gminnych) są najczęstszym przedmiotem inicjatyw referendalnych z jakim mamy do czynienia w ostatnich latach. W Brzeszczach inicjatorem przeprowadzenia głosowania była grupa mieszkańców. Ich wniosek był podstawą dla Rady Miejskiej w Brzeszczach do podjęcia w dniu 18 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego dalszego istnienia Straży Miejskiej. Referendum przeprowadzono w 12 obwodach głosowania - pisze Tomasz Zakrzewski.

Redaktor naczelny portalu www.referendumlokalne.pl zauważa, że w Brzeszczach sytuacja była nieco inna niż pozostałych krajowych referendach, czy konsultacjach społecznych.

Pisze: "Śledząc inicjatywy referendalne w sprawie likwidacji straży miejskich (gminnych) jakie dotychczas były przeprowadzane na terenie kraju można doszukać się pewnego schematu. Zazwyczaj inicjatorem przeprowadzenia głosowania była grupa mieszkańców niezadowolona z istnienia straży, dążąca do likwidacji tej instytucji. Władze miast (gmin) zazwyczaj stawały w obronie strażników. W Brzeszczach było odwrotnie. Inicjatorami przeprowadzenia gminnego głosowania były osoby związane ze strażą miejską i agitujące za jej pozostawieniem. Z drugiej strony Cecylia Ślusarczyk, burmistrz Brzeszcz opowiadała się jako przeciwniczka istnienia straży".

Zaangażowanie zwolenników istnienia straży miejskiej w Brzeszczach widać w samej konstrukcji pytania referendalnego. Mieszkańcom zostało zadane pytanie: „Czy jesteś za dalszym istnieniem Straży Miejskiej w Brzeszczach?” Standardowo w podobnych referendach pytanie brzmi: „Czy jesteś za likwidacją straży miejskiej?”

Aby referendum lokalne w sprawach merytorycznych, takich jak istnienie straży miejskich (gminnych) było ważne musi udać się do urn minimum 30% uprawnionych. W Brzeszczach zagłosować poszło około 14% mieszkańców; tym samym referendum jest nieważne. - Uzyskaniu wystarczającej frekwencji nie pomógł termin referendum. Okres wakacyjny nie sprzyja tego rodzaju aktywności obywatelskiej - zauważa autor artykułu.

Zwolenników istnienia straży miejskiej było 1650, za likwidacją zagłosowało 807 osób.

opr. s/

źródło: www.referendumlokalne.pl

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl