Aktualności
Poniedziałek, 30 października 2017 12:51

Bliżej do przebudowy ul. Kocmyrzowskiej

To dobra informacja przede wszystkim dla mieszkańców Nowej Huty. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kocmyrzowskiej. Zamówienie dotyczy odcinka od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic administracyjnych Krakowa oraz fragmentu drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy. Inwestycja znacznie poprawi obsługę komunikacyjną w tej części Krakowa.
– W ciągu kilku lat przebudujemy dla mieszkańców spory odcinek ulicy Kocmyrzowskiej, a także fragment drogi wylotowej na Proszowice, leżący poza granicami miasta. Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. że wykonawca będzie musiał przygotować dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz wykonać samo zadanie – mówi Janina Pokrywa, dyrektor ZIM. Zgodnie z harmonogramem, przetarg powinien się zakończyć zimą. - Pierwsza połowa przyszłego roku to czas na przygotowanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o ZRID i uzyskanie samego pozwolenia. Liczymy, że prace budowlane rozpoczną się jeszcze w przyszłym roku – zaznacza dyrektor ZIM.

Rozpisanie przetargu było możliwe m.in. dzięki zawarciu umowy pomiędzy Gminą Kraków i Województwem Małopolskim w sprawie współpracy przy realizacji tej inwestycji. Dokument podpisany w połowie października przez Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Zarząd Województwa Małopolskiego reprezentowany przez Marszałka Jacka Krupę oraz Wicemarszałka Wojciecha Kozaka reguluje kwestię współdziałania Miasta i Województwa przy modernizacji trasy wylotowej z Krakowa do Proszowic. Umowa dotyczy także finansowego udziału stron w tym projekcie, którego szacowana wartość wynosi ok. 70 mln zł.

W części leżącej w granicach Krakowa zadanie będzie polegać na rozbudowie 3 km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do granicy miasta do tzw. drogi głównej mającej po dwa pasy w każdym kierunku. Stąd konieczna będzie dobudowa drugiej jezdni, a także przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych. Ważnym elementem zadanie będzie też modernizacja torowiska tramwajowego, pętli końcowej i terminala autobusowego.

ZIM zajmie się także przebudową 160 m drogi wojewódzkiej nr 776 leżącej już poza granicami Krakowa, na terenie miejscowości Prusy. Oba projekty, a więc krakowski odcinek oraz fragment poza granicami naszego miasta będą realizowane w ramach przedsięwzięcia p.n. Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T.

Co ważne, Miasto i Województwo będą się ubiegać o unijne dofinansowanie dla tej inwestycji – oddzielnie dla każdego z zadań – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. ZIM przygotowuje obecnie wniosek aplikacyjny dla fragmentu krakowskiego. - Jest szansa, że około połowy kosztów realizacji naszego odcinka inwestycji pokryje Unia Europejska – zaznacza Janina Pokrywa.

Warto wiedzieć, że Miasto będzie też współpracować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która w tym rejonie realizuje drogę ekspresową S7 z Krakowa do węzła Widoma. – Jednym z elementów projektu GDDKiA jest węzeł drogowy z ulicą Kocmyrzowską. Zależy nam na właściwej koordynacji obu sąsiadujących ze sobą projektów infrastrukturalnych zarówno na etapie przygotowania, jak i samej realizacji – wyjaśnia dyrektor Pokrywa. W tym celu zawarte zostało porozumienie między ZIM a GDDKiA.

opr.s/

źródło: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Hokej UNIA JP
Najczęściej czytane
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl