Kopalnia
Aktualności
Poniedziałek, 25 października 2021 19:27

Blisko 2 miliardy dla Małopolski z Rządowego Funduszu Polski Ład

25 października - to data, która dla małopolskich samorządów oznacza początek nowego etapu. To data, która może się okazać kamieniem milowym dla wielu gmin. Wspólnie z samorządami budujemy Polski Ład. Dajemy samorządom do ręki narzędzia do walki ze skutkami pandemii. To impuls do rozwoju małych ojczyzn i silne wsparcie. To inwestycje równomiernie rozłożone w każdym regionie – tak, by wszyscy mogli skorzystać z tych środków – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Premier Mateusz Morawiecki przekazał dziś wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki bezzwrotnym dofinansowaniom zmodernizowane zostaną m.in. szkoły, drogi czy oczyszczalnie. Małopolska otrzymała 1 915 018 024,94 zł. Inwestycje realizowane z rządowych środków to realne udogodnienia dla naszych mieszkańców.

– Takie inwestycje jak budowa „Krakowskiego Centrum Muzyki" przy ul. Piastowskiej w Krakowie, budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Męcina, budowa budynku przedszkola i żłobka w Świątnikach Górnych czy inwestycje na drogach lokalnych, które będą realizowane w Małopolsce, pokazują ideę Polskiego Ładu. Gramy do jednej bramki. To gra o lepszą przyszłość Mieszkańców i komfort codziennego życia – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dofinansowanie, jakie trafi do samorządów z naszego regionu, omówili wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewodowie Józef Leśniak oraz Ryszard Pagacz, wraz z małopolskimi parlamentarzystami na briefingach prasowych, które odbyły się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Uczestniczyli w nich również samorządowcy. Przedstawili oni inwestycje, które dzięki Polskiemu Ładowi mają szansę stać się faktem.

– Zrównoważony rozwój to jeden z zasadniczych priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ta zasada ma wpływ na to, ile środków trafia do samorządów. Rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego przeznacza dofinansowanie na realizację różnych zadań w dziedzinie transportu, rozwoju infrastruktury drogowej oraz wielu, wielu innych. Polski Ład to kolejny strumień pieniędzy przeznaczonych dla samorządów – mówi I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.
– Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że wśród beneficjentów Programu Inwestycji Strategicznych znalazł się także Tarnów, który jako miasto otrzymał ponad 30 mln zł. Dziękuję wszystkim samorządom, które przygotowały wnioski. Dziś wspólnie przekazujemy Mieszkańcom te dobre wiadomości o wszystkich inwestycjach, które powstaną dzięki Polskiemu Ładowi – mówi II wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Dzięki rządowemu programowi i bezzwrotnemu wsparciu Małopolska ma szansę na szybki rozwój. Rządowy Fundusz Polski Ład umożliwia realizacje inwestycji, które są nam najbardziej potrzebne.

Wśród inwestycji z najwyższym dofinansowaniem w Małopolsce są projekty województwa małopolskiego – „Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich” – 161 423 750,00 zł oraz Krakowa – „Budowa budynku usługowego Krakowskie Centrum Muzyki” przy ul. Piastowskiej w Krakowie – 99 000 000,00 zł oraz „Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie” – 30 000 000,00 zł.

Przykładowo, wśród inwestycji z najwyższym dofinansowaniem w powiecie krakowskim są rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mnikowie i budowa budynku przedszkola i żłobka w Świątnikach Górnych (po 8 500 000,00 zł). W powiecie tarnowskim to budowa infrastruktury sportowej dla Igrzysk Europejskich 2023 (25 200 000,00 zł – inwestycja miasta Tarnowa) oraz budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie (9 990 000,00 zł), a w powiecie nowosądeckim – przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużlowa w km 0+000 – 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe (16 920 000,00 zł) oraz budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej, drogowo-mostowej, sportowej i społecznej na terenie gminy Korzenna (9 997 800,00 zł).

Więcej informacji dostępne na stronach:

•www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych
•www.bgk.pl/polski-lad/
•www.gov.pl/web/polski-lad/program-inwestycji-strategicznych-polski-lad

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl