Aktualności
Wtorek, 4 kwietnia 2017 16:46

Audytorzy energetyczni ruszyli w teren

Na Sądecczyźnie, Podhalu i w subregionie tarnowskim trwają już audyty energetyczne. Lada moment dołączy do nich Małopolska Zachodnia. Audytorzy z dwóch firm, z którymi urząd marszałkowski podpisał umowy, będą przeprowadzać oceny energetyczne tych budynków, których właściciele ubiegają się o środki z regionalnego programu operacyjnego na wymianę kotłów. Dla nich audyty energetyczne są bezpłatne.
Wykonanie audytu energetycznego to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu. Uzyskane po audycie świadectwo energetyczne budynku będzie wymagane przy staraniu się o środki na nowy piec. W sumie na terenie całego województwa, do wrześnie przyszłego roku, audytorzy ocenią ponad 20 tys. obiektów. Mieszkańcy, którzy wcześniej zgłosili się do swojej gminy, nie poniosą żadnych kosztów przeprowadzonych audytów. Zostaną one sfinansowane ze środków RPO WM, na co przeznaczono prawie 14 mln zł.

Do wykonywania ocen energetycznych na terenie Małopolski upoważnione są dwie firmy, z którymi urząd marszałkowski podpisał umowy: NDE Sp. z o.o. (dla subregionów: podhalańskiego, tarnowskiego, Małopolski Zachodniej i ZIT oprócz Krakowa), natomiast na Sądecczyźnie jest to konsorcjum firm BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Zdziebłowski i BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k.

Mieszkańcy subregionów: sądeckiego, podhalańskiego i tarnowskiego, którzy w swoich gminach zadeklarowali chęć wymiany starych pieców mogą spodziewać się odwiedzin audytorów energetycznych. Tam przeprowadzanie ocen efektywności energetycznej budynków jest najbardziej zaawansowane. Tylko na Sądecczyźnie do września przyszłego roku zostanie przebadane ponad 2,2 tys. budynków. Niewiele mniej ocen energetycznych będzie wykonanych w Tarnowie oraz okolicznych powiatach: tarnowskim, brzeskim i dąbrowskim. Audytorzy odwiedzą też 2 100 obiektów na Podhalu (na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego i tatrzańskiego) oraz nieco ponad 1 tys. w powiatach: krakowskim i wielickim. Niebawem audytorzy zaczną pracę także na terenie Małopolski Zachodniej. Tu do sprawdzenia jest ponad 3,5 tys. budynków z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego.

Prawidłowo przeprowadzona ocena energetyczna każdego budynku powinna obejmować kilka elementów: wizję lokalną i ocenę stanu danego budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zawierającego: identyfikację budynku i jego charakterystykę energetyczną oraz zalecenia w zakresie wyboru najlepszego rodzaju termomodernizacji), a także informację na temat wymaganej mocy cieplnej montowanego pieca.

Przypominamy też, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy z firm wybranych przez UMWM powinni posiadać przy sobie stosowny identyfikator nadany przez daną gminę. Gminy, które przystąpiły do programu mają również obowiązek poinformować mieszkańców o rozpoczęciu audytów. Tam też należy szukać wszelkich informacji.

opr. s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl