Aktualności
Wtorek, 20 września 2016 09:43

Anioły są wśród nas...

W Bulowicach odbyło się Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne „Anioły są wśród nas” zorganizowane z okazji 80-lecia działalności Braci Albertynów w Bulowicach.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, po której przywitano wszystkich gości. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, opiekunowie oraz osoby niepełnosprawne z zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej między innymi
z Zebrzydowic, Wadowic, Częstochowy, Ojcowa, Zatora, Izdebnika, Zakopanego, Andrychowa i Kęt. Ponadto wśród zaproszonych gości na Jubileuszu byli obecni przedstawiciele wielu instytucji: Sołtys Bulowic – Janusz Kruczała, Radny Gminy Kęty – Leszek Kuźma, ks. biskup Piotr Greger wraz z Sekretarzem - Kuria Bielsko-Żywiecka, Bracia Albertyni – w tym: Przełożony i byli Dyrektorzy DPS Bulowice, przedstawiciele Małopolskiego Oddziału PFRON, Urzędu Gminy w Kętach, Starostwa Powiatowego oraz PCPR-u w Oświęcimiu, okolicznych szkół, ośrodków pomocy społecznej, szpitali oraz wieloletni darczyńcy Domu, rodziny mieszkańców, emerytowani pracownicy, personel, wolontariusze oraz społeczność lokalna z Bulowic.

W trakcie uroczystości goście mogli wysłuchać refleksji na temat działalności Domu Pomocy Społecznej prowadzonej przez Zgromadzenie Braci Albertynów. Odbył się również koncert młodych talentów oraz zaprezentowano sztukę teatralną pod tytułem „Anioły są wśród nas” przygotowaną przez mieszkańców Domu - grupę „Przyjaciele”. Uroczystość była wspaniałą okazją do aktywizowania osób niepełnosprawnych. Poprzez przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniu osoby niepełnosprawne stają się bardziej aktywne, co również wpływa na upowszechnianie pozytywnych postaw wobec nich i daje poczucie solidarności.

Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie. Nadzór nad Domem sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Oświęcimiu oraz Małopolski Urząd Wojewódzki. Mężczyźni przewlekle psychicznie chorzy, którzy są mieszkańcami Domu mają zapewniony całodobowy pobyt, opiekę, pomoc oraz rehabilitację. Personel stara się stworzyć podopiecznym warunki egzystencji zbliżone do życia rodzinnego, zaspakajane są potrzeby bytowe oraz duchowe. Placówka położona jest w pięknej spokojnej okolicy, oddalona od zabudowań wiejskich.

Jubileuszowe Spotkanie Integracyjne „Anioły są wśród nas” współfinansowane ze środków PFRON.

źródło: mat. prasowy

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Koronawirus
Najczęściej czytane
Reklama
Bajania
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl