Aktualności
Niedziela, 28 kwietnia 2019 15:04

Abp Jędraszewski: Iść przez życie za św. Faustyną z ufnością w miłosierdzie Boże. Msza św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

- W przeciwieństwie do przeszłości, wiele możemy zrobić zarówno w teraźniejszości jak i w odniesieniu do przyszłości. Tutaj bowiem otwiera się przed nami ta przestrzeń działania, do której wzywa nas sam Jezus Chrystus: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”- mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odprawionej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Arcybiskup przypomniał, że pierwszymi słowami, które skierował Zmartwychwstały do uczniów było pozdrowienie „pokój wam”. Po grzechu pierworodnym ludzie zostali wypędzeni z raju, a Bóg postawił przed jego bramami cherubów. Przez to ludzie nie mogli powrócić do stanu szczęśliwej przyjaźni ze Stwórcą, byli skazani na ból i trudy, a także ustawiczny lęk. Ten stan odmienił się przez ofiarę Jezusa, który przyniósł ludziom pokój serca. Jego dar stał się treścią życia całego Kościoła. Został on jednak okupiony ogromną męką, której znaki chciał ujrzeć św. Tomasz. Wyznanie wiary wypowiedziane przez św. Tomasza po ujrzeniu ran Chrystusa jednoznacznie wskazuje na to, ze Jezus swoim zmartwychwstaniem okazał światu swoje nieskończone miłosierdzie. Arcybiskup stwierdził, że głoszenie prawdy o Bogu i jego miłosierdziu to główne zadanie Kościoła od jego początków, dokonywało się ono często mimo prześladowań.

Przypomniał, że w latach trzydziestych dwudziestego wieku prawda o bożym miłosierdziu wybrzmiała z wyrazistością, dzięki objawieniom które stały się udziałem siostry Faustyny. – Dzienniczek św. siostry Faustyny zaczyna się wierszem – modlitwą skierowaną do Boga. Zarysowuje ona trzy wymiary czasu, w jakich przeżywa swoje szczególne „jestem” wobec tajemnicy Bożego miłosierdzia – powiedział metropolita.

Przeszłość przeminęła i nie jest w mocy człowieka, dlatego należy poświęcić ją Bogu. Można natomiast wiele dokonać w teraźniejszości i w odniesieniu do przyszłości. Jest to przestrzeń działania, do której nawołuje nas Jezus, mówiąc „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”.


– Iść za św. Faustyną przez życie z ufnością w miłosierdzie Boże znaczy to najpierw spojrzeć w prawdzie na teraźniejszość Kościoła, który dźwiga ból wynikający z grzechów popełnionych w przeszłości przez niektórych swoich synów, szczególnie tych, którzy skrzywdzili słabych i bezbronnych – powiedział metropolita. Stwierdził, że niektórzy zamiast być znakiem sprzeciwu wobec świata ulegli jego zgubnemu działaniu, a obojętność wpisuje się w zło popełnione wobec dziecięcych ofiar. Arcybiskup przywołał słowa papieża Franciszka, który mówił, że zło dokonane wobec małoletnich wynika z nadużywania władzy. „Dzisiaj stoimy w obliczu przejawu zła, bezczelnego, agresywnego i destrukcyjnego. Kryje się za tym i jest w tym duch zła, który w swojej bucie i pysze czuje się panem świata i myśli, że wygrał” – mówił Ojciec Święty.

Miłosierdzie w wymiarze przyszłości polega na podjęciu wszelkich działań, chroniących innych od zła. Metropolita stwierdził że doświadczenie zła sprawia, że ludzie lękają się o swoją przyszłość. Wskazał na niepokojące zdarzenia na świecie: zamachy na Sri Lance, odwracanie się od chrześcijańskich korzeni. Również w Polsce można dostrzec niepokojące zjawiska takie jak odrzucanie chrześcijańskich wartości, profanowanie religijnych symboli i obrazów, pogłębiające się podziały, kryzys wartości w szkolnictwie i wprowadzanie niewłaściwych ideologii. Aby okazać miłosierdzie wobec dzieci i młodzieży należy wyrażać sprzeciw wobec zjawisk uderzających w godność człowieka i modlić się za tych, którzy ulegają zwodniczym ideologiom i chcą je urzeczywistniać w naszej Ojczyźnie.


Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto obchodzone w II Niedzielę Wielkanocną. Ustanowił je w 2000 roku Jan Paweł II, kierując się słowami Jezusa, który powiedział do św. siostry Faustyny „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia.

Tegoroczna Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona jest pod hasłem „Miłosierdzie źródłem pojednania”.

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska, opr.s/ zdj. Joanna Adamik
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl