WSB
Aktualności
Piątek, 14 maja 2021 10:15

75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Krakowski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej świętuje jubileusz 75-lecia. Z tej okazji, jako wyraz wdzięczności i uznania samorządu województwa małopolskiego dla uczelni, marszałek Witold Kozłowski wraz z prof. Janem Tadeuszem Dudą, przewodniczącym SWM, wręczyli na ręce rektora prof. dr hab. Piotra Borka nagrodę Polonia Minor.
Podczas uroczystości, które odbyły się 11 maja, marszałek Witold Kozłowski na wstępie swojego przemówienia przekazał całej społeczności Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie słowa uznania i gratulacje w związku z jubileuszem 75-lecia uczelni. Podkreślił także duże znaczenie uczelni na mapie naukowej naszej ojczyzny.

Uniwersytet ma swoje silne, trwałe miejsce na mapie naukowej i edukacyjnej nie tylko Małopolski, ale i kraju. Jest ważnym ośrodkiem badawczym i dydaktycznym, stale się rozwija i doskonali – dostosowując się do zmieniającej się współczesności. Ma też, bez wątpienia, swój wkład w proces unowocześniania i rozwoju naszego regionu – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Marszałek skierował także słowa do rektora uczelni prof. dr hab. Piotra Borka.

Życzę dzisiaj Panu oraz kierowanej przez Pana uczelni, aby ten jubileusz, który pozwolił przypomnieć i podsumować minione 75 lat, stał się jednocześnie silnym impulsem do planowania i realizowania z sukcesem planów i marzeń dotyczących rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w kolejnych dziesięcioleciach. Chcę przy tym zapewnić, że samorząd województwa małopolskiego będzie zawsze, wedle swoich możliwości, wspierał Państwa starania, bo Małopolska i Małopolanie potrzebują nowoczesnej nauki i nowoczesnej edukacji – dodał marszałek Witold Kozłowski.

Następnie na ręce rektora wręczył nagrodę Polonia Minor. Nagroda jest przyznawana osobom i instytucjom wyróżniającym się w swoich działaniach na rzecz Województwa Małopolskiego za trwałą, silną i inspirującą obecność w życiu naukowym, edukacyjnym i społecznym Małopolski.

Podczas uroczystości wojewoda Łukasz Kmita wręczył odznaczenia państwowe. Ponadto zostały wręczone odznaczenia uczelniane, a także nadano tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Andrzejowi Chwalbie oraz prof. dr. hab. Krzysztofowi Mikulskiemu. Na koniec profesorowie wygłosili także wykłady.

mat. prasowe

źródło: Biuro Prasowe UMWM/MG

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl