Aktualności
Poniedziałek, 11 września 2017 15:50

5 mld zł na budowę polskich dróg. Miliard na zakopianke

180 km nowych dróg, 6 inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i 5 mld zł wsparcia z UE – te cztery liczby pokazują skalę przedsięwzięć, dla których zawarto dzisiaj umowy o dofinansowanie. Środki z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) trafią na kolejne odcinki dróg ekspresowych S2, S5, S6, S7 i obwodnicę Góry Kalwarii.
Umowy o dofinansowanie podpisali Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk i p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol.

Inwestycje będą realizowane w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, zachodniopomorskim. Łącznie to ponad 180 km nowych dróg.

5 mld zł z UE zostanie zainwestowane m. in. w budowę drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień – Rabka (tzw. zakopianka) i budowę obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej 50 i 79.

Wszystkie inwestycje mają już rozstrzygnięte przetargi i są w realizacji.

Razem z dzisiejszymi umowami długość dróg, które GDDKiA buduje ze wsparciem z POIiŚ 2014-2020, wynosi już blisko 1000 km. Drogowa dyrekcja ma zagwarantowane w programie 42 mld zł na budowę dróg. Ponad 22 mld zł (około 53 proc.) zostały już zagospodarowane.

- 180 km i 5 mld dofinansowania to tylko liczby, choć robią wrażenie. Zyskują sens, gdy pokażemy jaka jest ich rola. Jeżeli chcemy rozwijać Polskę jako strefę inwestycji, co mocno podkreślaliśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, potrzebujemy spójnej i drożnej infrastruktury transportowej - krwioobiegu, który dotleni organizm gospodarczy – podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

- Podległa Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem środków unijnych, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest też instytucją, która doskonale radzi sobie z zagospodarowaniem tych środków. Skala inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych jest tak duża, że z pewnością moglibyśmy wykorzystać dużo więcej pieniędzy, niż przysługuje nam to w ramach alokacji z obecnej perspektywy finansowej UE – ocenił wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

- Trasy objęte dofinansowaniem są już na etapie prac budowlanych, po zrealizowanych wcześniej optymalizacjach i projektach przez wykonawców. W najbliższych dwóch, trzech latach oddamy większość z nich do użytku. Nowe, ekspresowe połączenia podniosą poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz płynności transportu w Polsce. Co ważne, przyczynią się również do jeszcze szybszego rozwoju gospodarki naszego Państwa – stwierdził Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Krzysztof Kondraciuk.

Po podpisaniu umów znacząco wzrosło też wykorzystanie funduszy unijnych w całym Programie Infrastruktura i Środowisko (oprócz dróg, z jego środków finansowane są inwestycje m.in. w linie kolejowe, sieci energetyczne, ochronę środowiska) - z 40,5 proc. do 44,9 proc. Z dostępnych 109,5 mld zł zagospodarowano już blisko 50.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJACH
Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka
Okres realizacji: 2016 - 2020
Wartość całkowita: 2,47 mld zł
Dofinansowanie UE: 1,32 mld zł
Długość odcinka: 15,83 km
Przedsięwzięcie swym zakresem obejmuje budowę 15,83 km drogi ekspresowej, w tym:
odcinka Lubień – Naprawa, o długości 7,59 km,
odcinka Naprawa – Skomielna Biała o długości 3,05km w tym budowa dwukomorowego tunelu pod górą Luboń Mały o długości ok. 2,1 km,
odcinka Skomielna Biała – Chabówka o długości 5,19 km.
Ponadto projekt przewiduje budowę węzłów drogowych (Skomielna, Zabornia) wiaduktów, estakad, przejazdów nad i pod trasą główną.

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79
Okres realizacji: 2016 – 2019
Wartość całkowita: 419,85 mln zł
Dofinansowanie UE: 254,2mln zł
Długość odcinka: 8,96 km
Droga będzie miała przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu. Przewidziano także m.in. budowę 3 węzłów drogowych („Kąty”, „Marianki”, „Stadion”),

opr.s/

źródło: GDDKiA w Krakowie

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl